Arhīvs

 • Ieteikumi vecākiem pirms jaunā mācību gada sākuma

  25.08.2020.

  Mācību gada sākums ir liels notikums katra bērna dzīvē. To ar satraukumu īpaši gaida pirmklasnieki, skolēni, kuri maina skolu. Ne mazāks satraukums, gaidot pirmo skolas dienu, ir vecākiem. Satraukumu, skolas gaitas sākot, var mazināt ar nezināmā un neskaidrā izzināšanu, jo tieši nezināmais liek uztraukties, jo būs cits dienas režīms, cita vide, draugi, pienākumi, jaunas, nezināmas situācijas.

 • Mācību procesa organizēšana Daugavpils pilsētas skolās 2020./2021.m.g.

  25.08.2020.

  Vēl tikai nedēļa un klāt 1.septembris, pirmā skolas diena 2020./2021.mācību gadā. Iepriekšējā mācību gada pieredze rosina jau laikus pārplānot skolu darbību, mācību procesa organizēšanu. Līdz ar to visu procesu īstenošana un norise skolā tiek izvērtēta caur atbilstību pamatprincipiem: informēšana; distancēšanās; higiēna; personas veselības stāvokļa uzraudzība, pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija MK noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas ierobežošanai”.

 • Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

  21.08.2020.

  Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru esam sagatavojuši ieteikumus Interešu izglītības īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām. Galvenie pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

 • Valsts izglītības satura centra izstrādātās vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai

  17.08.2020.

  Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā. COVID-19 izplatības laikā izglītības iestāde lemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu / audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. Ieteicams izmantot kopā ar “Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 • Mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

  14.08.2020.

  Izglītības un zinātnes ministrijas finansētas programmas “Inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē” ietvaros laika periodā no 2020.gada augusta sākuma līdz 2020.gada decembrim tiek organizētas mācības vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ar mērķi paaugstināt vispārējās un profesionālas izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci inovatīvu mācību metožu un izglītības tehnoloģiju izmantošanā mūsdienīga mācību procesa pilnveidei digitālajā vidē.

 • Daugavpils pilsētas ikgadējā pedagogu Augusta konference notiks tiešsaistes režīmā

  12.08.2020.

  Ikgadējā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu Augusta konference notiks trešdien, 26.augustā, no plkst.10.30 līdz plkst.13.30 tiešsaistes režīmā YouTube kanālā. Tiešsaistes konferences norisi nodrošinās Daugavpils Universitātes speciālisti. Konferencē svinīgo uzrunu pedagogiem jaunajam darba cēlienam teiks Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kā arī konferencē piedalīsies Daugavpils pilsētas domes vadība un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji.