Arhīvs

 • Aicina Latgales jauniešus piedalīties izglītojoši radošā pasākumu ciklā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā”

  08.09.2020.

  Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministriju, reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2020. gada rudenī rīko pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā notiks pieci pasākumi: Daugavpilī – Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme; Rēzeknē – Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība, Balvos – Vide un Eiropas zaļais kurss; Ludzā – Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība; un Krāslavā – Eiropas Savienības nākotne.

 • Skaitļi un fakti, sākoties 2020./2021.mācību gadam

  07.09.2020.

  2020.gada 28.augustā Daugavpils pilsētas domes sēdē tika apstiprināts Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (turpmāk – DPIP) ziņojums par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2020./2021.mācību gadam, kur minēti vairāki statistikas dati, bet 4.septembrī VIIS datu bāzē tika ievadīti reāli skaitļi.

 • LCB ziņas: Bibliotēkā ienāk Pepija Garzeķe

  07.09.2020.

  Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā (Rīgas ielā 22a, 1.stāvā, ieeja no Ģimnāzijas ielas) ir pieejama interaktīva izstāde “Sveicam Pepiju!”. Tā veidota par godu zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes radītā literārā tēla Pepijas Garzeķes 75 gadu jubilejai. Izstāde tiek piedāvāta ar Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā un Zviedru institūta atbalstu.

 • VISC ziņas: Biedrība "Peldēt droši" uzsāk pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

  04.09.2020.

  Biedrība "Peldēt droši" uzsāk vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju reģistrāciju 16 stundu kursiem “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”. Kursi notiek pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātas programmas. Sporta skolotāji, kuri apgūs visu programmu, saņems Valsts izglītības satura centra apliecību. Kursu īstenošanas kontaktpersona Zane Gemze, e-pasts: drosi@peldet.lv, tālrunis 26408772.

 • VISC ziņas: Mācību priekšmetu olimpiāžu norise 2020./2021.mācību gadā

  04.09.2020.

  Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi veiksmīgi organizējot dažādu mācību priekšmetu olimpiāžu posmus tiešsaistē, šajā mācību gadā virtuālajā vidē norisināsies arī angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde, kā arī filozofijas valsts 7.olimpiādes 2.posms - novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde.

 • Skolu ziņas: Pēdējā Erasmus+ projekta „Born to Read” sanāksme

  04.09.2020.

  Augusta beigās notika pēdējā trīsgadīga Erasmus+ projekta “Born to Read” starpvalstu sanāksme Viļņā, kurā piedalījās četras skolotājas no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas: projekta koordinatore Anna Beļska un projekta dalībnieces – Anžela Volodko, Jeļena Teļpuka un Anita Putāne.