Arhīvs

 • Daugavpils 13.vidusskolas skolotāju kursi Kiprā

  04.09.2018.

  Daugavpils 13.vidusskola sāka īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām.No 19. līdz 25.augustam Daugavpils 13.vidusskolas skolotāja Tatjana Timošenko piedalījās Erasmus + programmas tālākizglītības kursos “Inspiring Healthy Lifestyle Habits to Students ”, bet Dace Vereba – “Environmental Education/Education for Sustainable Development in outdoor settings” Nikosijā (Levkosija) Kiprā. Kursos piedalījās skolotāji no Īrijas, Somijas, Vācijas, Portugāles, Slovēnijas un Slovākijas.

 • Zinībām bagātu jauno 2018./2019.mācību gadu!

  Jau vasara prom košā.

  Atkal skola pulcē kopā mūs,

  Un tās balss ir silta, aicinoša.

  Atkal kopā! Blakus turamies!

  Atkal cieši cieši, roku rokā!

  Lai mums visiem ir daudz iespēju virzīties uz priekšu, attīstīties, sasniegt izvirzītos mērķus un gūt prieku no paveiktā!

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

 • 2018./2019.mācību gada aktualitātes

  31.08.2018.

  2018.gada septembrī skolas sāks īstenot projektu „Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Daugavpils pašvaldībai šā mācību gada 1.semestrim iedalīti 65807 EUR.

  Darbu uzsāka Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, kas izveidota, apvienojot Daugavpils Logopēdisko internātpamatskolu – attīstības centru un Daugavpils 2.speciālo pirmsskolas izglītības iestādi.

  • Metodiskā darba prioritātes:

 • Trim Daugavpils izglītības iestādēm piešķir prestižo “eTwinning Skola” statusu

  30.08.2018.

  J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils 16.vidusskola un Daugavpils Saskaņas pamatskola ir to 24 izglītības iestāžu starpā, kurām uz diviem gadiem piešķirts Eiropas līmeņa “eTwinning Skola” statuss, kas apliecina iestāžu vadības un pedagogu ieguldījumu starptautisku sadarbības projektu īstenošanā un radošā tehnoloģiju izmantošanā. Šī gada 30.augustā Daugavpilī eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta pārstāve Ingūna Lipska skolu direktoriem pasniedz “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.Novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos sadarbības projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā, šī gada pavasarī 1212 izglītības iestādēm visā Eiropā tika piešķirts “eTwinning Skola” statuss. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību.

 • Pedagogu Augusta konference

  29.08.2018.29.augustā Daugavpils pilsētas pedagogi pulcējās tradicionālajā Augusta konferencē, kuras moto bija „Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji”. Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis savā uzrunā aicināja pedagogus mainīties, gatavoties pārmaiņām, būt radošiem un motivētiem pārmaiņām. Ar aktualitātēm jaunajā mācību gadā iepazīstināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, uzsverot to, ka ir daudz darāmā, nezināmā, bet ir arī daudz iespēju izglītoties un mācīties. Biznesa un vadības trenere Linda Saulīte savā lekcijā piedāvāja paņēmienus sevis izpratnei, sevis pilnveidošanai. Svarīgi apzināties savas vērtības, savas stiprās un vājās puses, lai veidotu kvalitatīvas savstarpējās attiecības, tiecoties nevis uz perfekcionismu, bet uz progresu. Konferences dalībniekiem gandarījumu sagādāja Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Ilonas Znutiņas audzēkņu sagatavotie priekšnesumi.

  Informāciju sagatavoja

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

  izglītības metodiķe

  Silvija Mickeviča

  t.65423139

 • Aicinām pirmsskolas pieteikties semināriem

  Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties 2018. gada semināriem, lai sniegtu atbalstu, sadarbības un pieredzes apmaiņas iespējas semināros pirmsskolas izglītības iestādēm par latviešu valodas apguves metodiku un lietojumu laikā, kad notiek pakāpeniska pāreja uz mācībām valsts valodā.