Arhīvs

 • Dodot gūtais neatņemams...

  30.10.2013.

  „Gūt var dodot, gūt var ņemot, Dodot gūtais neatņemams" , šie Raiņa vārdi nu ir neatņemama mūsu iestādes viesu grāmatas sastāvdaļa, jo tieši ar šādiem vārdiem par gūto pieredzi mūsu iestādē pateicās Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” kolektīvs. 25.oktobra rītā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” viesojās 46 pirmsskolas darbinieki no Ilūkstes, Bebrenes, Subates un Dvietes, lai iepazītos un pārņemtu labāko darba pieredzi.

 • Daugavpilī notika informatīvais seminārs - atbalsts darbam ar karjeras jautājumiem izglītības iestādēs

  29.10.2013.

  Š.g. 28.oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informatīvais seminārs izglītības iestāžu pedagogiem – karjeras konsultantiem un klašu audzinātājiem par karjeras attīstības atbalsta resursiem un iespējamo sadarbību jaunieša bezdarba mazināšanai.

 • Konference „Projekta piedāvātie ilgtspējīgie risinājumi iekļaujošajā izglītībā”

  29.10.2013.

  Š.g. 25.oktobrī Latviešu biedrības namā Rīgā notika konference, kas bija veltīta projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” piedāvātajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem iekļaujošajā izglītībā. Daugavpils pilsētu šajā konferencē pārstāvēja Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (DIIAC) vadītāja R.Latiša, DIIAC psiholoģe L.Vingre, logopēde V.Prokofjeva, speciālā pedagoģe E.Subatoviča un Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes defektoloģe I.Jukša.

 • Iespējas, kuras nedrīkst laist garām

  28.10.2013.

  Brīdis, kad ir apnikusi ikdiena, gribas uzzināt ko jaunu, ieraudzīt ko neredzētu, satikt jaunus un interesantus cilvēkus, iepazīt kultūru, par kuru līdz šim bija skatītas filmas un lasītas grāmatas – tas ir tas brīdis, kad dzīvē ir jāievieš jauninājumi.

 • Prieks par meistarklasēm

  28.10.2013.

  Atsaucoties Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinājumam iesaistīties Starptautiskajai skolotāju dienai veltīto pasākumu „No skolotāja – skolotājam” ciklā, meistarklašu vadīšanā no mūsu Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes pieteicās četras skolotājas: Gaļina Košlača, Jeketerina Makejeva, Marina Leitāne un Jeļena Grigorjeva.

 • Eksperti aicina regulāri ģimenē runāt par bērnu drošību

  28.10.2013.

  Tradicionāli bērnu drošība kļūst aktuāla un vecākiem tiek atgādināts par sarunām ar atvasēm skolēnu brīvlaikā un mācību gada sākumā. Tomēr būtiski par dažādiem drošības riskiem un vēlamo uzvedību runāt ģimenē regulāri, pārliecināts drošības kompānijas GRIFS AG eksperts Uģis Začs. “Iespējams rudens brīvdienas ir īstais laiks, kad uzsākt vecāku un bērnu iknedēļas sarunas par drošību,” iesaka eksperts.

 • Radošā izstāde ,,Pasaciņā”

  27.10.2013.

  Tuvojas noslēgumam mūsu pirmsskolas izglītības iestādes renovācija. Pie pirmsskolas iestādes jaunās ieejas stalti dižojas milzīgi burti „Pasaciņa”,kas irmūsu iestādes neoficiālais nosaukums. Kā šis nosaukums atspoguļojas mūsu iestādes dzīvē?

 • Comenius projekta dalībnieku vizīte Čehijas pilsētā Kromeržižā

  27.10.2013.

  Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta„Kultūras un dzīvessvarīgas vērtības multikultūras skolās” („Kulturelle und lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) Daugavpils 3. vidusskolas un Daugavpils Profesionālās vidusskolas skolotāju un skolēnu darba grupa ir atgriezusies no Čehijas pilsētas Kromeržižas, kur tikās ar projekta partnerskolu – Čehijas Kromeržižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa vārdā nosauktās ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem.Vizītes laikā notika partnerskolu dalībnieku iepazīšanās, darba plāna saskaņošana, iepazīšanās ar skolu, projekta dalībniekus skolā sveica ģimnāzijas direktore un administrācijas pārstāvji, skolas jauniešu koris. Projekta dalībniekus sirsnīgi uzņēma Kromeržižas pilsētas rātē, kur iepazīstināja ar pilsētas vēsturi un mūsdienu dzīvi, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Darba grupās tika izstrādāti jautājumi anketai par jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī tika izstrādāta projekta internetlappuse.Čehu partneri bija viesmīlīgi, sirsnīgi un jauki. Katra diena bija piesātināta gan ar projekta aktivitātēm ģimnāzijā, gan dalībniekus iepazīstināja ar Kromeržižas pilsētu, tās ievērojamākajām un nozīmīgākajām vietām. Pilsētā atrodas viena no skaistākajām un greznākajām Viduseiropas arhibīskapa pilīm, ekskursiju šajā pilī vācu valodā vadīja partnerskolas skolēni. Pie pils ir skaists angļu dārzs, kur siltajos vakaros mēs labprāt pastaigājāmies un priecājāmies par neparastajiem augiem un dažādiem dzīvniekiem.Partnerskolu dalībnieki apmeklēja apgabala centru Zļinu, kas ir reģiona rūpniecības un kultūras centrs, ar autobusu uzbrauca Gastinas kalnos, kur tatāru kara laikā izglābās vietējie iedzīvotāji, un šim notikumam par godu ir uzcelta katedrāle, kurā projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties Svētajā misē un iet Krusta ceļu.Brauciena laikā bija brīnīšķīga iespēja iepazīties ar projekta partneriem, iespēja pilnveidot vācu un angļu valodas zināšanas, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iepazīties ar Čehijas Morāvijas reģiona krāšņo dabu, veicināt sadarbību starp skolām Eiropā.Martā projekta partnerskolu dalībniekus uzņemsim mūsu pilsētā un minētajās pilsētas skolās.

  Informāciju sagatavoja:projekta koordinatoreJelena Sardikomob.t. 29376898e-pasts: sardiko@inbox.lv