Arhīvs

 • Daugavpils Universitātē notiks „XVIII Slāvu lasījumi”

  Šī gada 16.maijā savu darbību uzsāk starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”, ko organizē Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas katedra un Krievu valodas un kultūras centrs sadarbībā ar Varšavas Universitātes Rusistikas Institūtu.

 • Meklējam brīvprātīgos!

  Jaunatnes departaments aicina pieteikties brīvprātīgos jauniešus darbam Festivālā „URBANSTYLE 2013”!!!Pieteikumi jāsūta uz e-pastuedite.ivanova@daugavpils.lv, uzziņas: 20286679 (Edīte) līdz 20.05.2013!!!

 • 16.vidusskolas JAK komanda Latvijas JAK Jauniešu līgas finālā

  Maija vidū Rīgas Kongresu namā notika Latvijas JAK Jauniešu līgas fināls. Diemžēl Daugavpils komandas nevarēja pretendēt uz sezonas Lielo kausu, tā kā neiekļuva Jauniešu līgas spēcīgāko komandu sešiniekā, taču bija iespēja cīnīties par Mazo kausu. To uzdrošinājās tikai mūsu pilsētas komanda „YES!”, kuras sastāvā ir V.Koļesnikovs, J.Obodņikova, D.Požarskis, V.Parfjonovs, R.Šidlovskis, V.Pavlovs un S.Jermašonoks.

 • Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas

  Šobrīd izglītības jomā tiek veiktas nopietnas reformas, un ir īstais brīdis domāt pareksakto priekšmetu plašāku iekļaušanu jaunajos izglītības standartos.Arī mūsu skola seko jaunākajām tendencēm izglītībā, un tādējādi 2013.gada aprīlī Izglītības kvalitātes valsts dienestā tika apstiprināta Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Tā paredz matemātikas un dabaszinātņu cikla priekšmetu padziļinātu apguvi. Tādēļ skolēni apgūs informātiku jau no 4.klases, bet fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un bioloģijas stundu skaits tiks palielināts. Pirmklasnieki dažas dabaszinību un matemātikas stundas varēs apgūt nelielās grupās.

 • Mamma, kā es tevi mīlu!

  Š.g. 14.maijā par godu Mātes dienai Daugavpils Universitātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Daugavpils pilsētas 24.pirmskolas izglītības iestādē organizēja radošo darbnīcu vāciski runājošiem bērniem.

 • Kalniem pāri citi kalni būs

  Maija vidū, kad kārtējais mācību gads tuvojas savam noslēgumam, ir diena, kad tiek sveikti mūsu pilsētas aktīvākie, zinātkārākie, centīgākie, gudrākie un panākumiem bagātākie skolēni.

  14.maijā Latviešu kultūras centrā uz svinīgo apbalvošanas pasākumu pulcējās 2012./2013.m.g. starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureāti, pilsētas vadība, skolu administrācija, skolotāji, izglītības metodiķi un viesi.

 • Ar mīlestību, uzmanību un pacietību var darīt brīnumus...

  Eiropas sociālā fonda projekta „Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros 8.maijā Daugavpilī ar pieredzes apmaiņas semināru viesojās speciālisti no Jelgavas novada un Ozolnieku novada.

 • Pilsētas skolās skanēs „Pēdējais zvans”

  Vēl tikai dažas karstas dienas, dažas zvaigžņotas naktis, un klāt būs izlaiduma klašu un viņu skolotāju saviļņojošākais notikums – pēdējais zvans. Šogad tas ieskandinās pēdējo mācību dienu 750 9.klašu skolēniem un 573 12.klašu skolēniem. Visās pilsētas skolās notiks tradicionālie svētku pasākumi.