Arhīvs

 • Noticis „Izaugsmes foruma” fināls

  Jau otru gadu Daugavpils ekonomikas skolotāji aicināja savus audzēkņus piedalīties biznesa ideju konkursā vidusskolēniem „Izaugsmes forums”.Šogad sacensību fināls notika 9.-10.maijā Rīgā un izrādījās ļoti veiksmīgs Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandai “Chocolate Team” (Sandra Jurago, Laura Kārkliņa un Inese Kudeika), kura ieguva 2.vietu.Meiteņu piedāvātā ideja ir neparasta dizaina šokolāde ar „pārsteigumu", kas popularizē Latvijas tēlu un varētu būt interesants ne tikai tūristiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Laureātes savas idejas realizēšanai ieguva arī Ls 500 starta kapitālu.“Izaugsmes Forums” ir komandu sacensības par labāko jauno biznesa ideju vai esošā produkta pilnveidi. Tās ir Latvijā lielākās uzņēmējdarbības sacensības jauniešiem, kuras atbalsta Rīgas Stradiņa Universitāte, Junior Chamber International Latvia, „Tallink Latvija”, Ilgtspējīgas Attīstības aģentūra, „Web multishop company” un visu astoņu Latvijas lielāko pilsētu pašvaldības. Konkursa vīzija ir veicināt jauniešu uzņēmējspējas un interesi par uzņēmējdarbību, īpaši akcentējot reģionālās ekonomiskās izaugsmes iespējas un sociālo uzņēmējdarbību.

 • Maziem bērniem – lielas tiesības

  Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana Latvijā ir ļoti aktuāla ne tikai katrai mātei, ģimenei, bet gan visai sabiedrībai un valstij kopumā. Aktuāla tāpēc, ka šodien mēs arvien vairāk sākam apzināties bērnu lomu šajā pasaulē.Mēs sākam apjaust, cik daudz nozīmē bērns. Bērni veido nākamo paaudzi, un tieši no viņiem būs atkarīgs, kāda, piemēram, būs Latvija, mūsu pilsēta pēc 20 – 30 gadiem. Katra ģimene veido sabiedrību, līdz ar to katras ģimenes bērns ir svarīgs, jo viņš būs nākamās sabiedrības loceklis. Visai mūsu sabiedrībai – pieaugušajiem un bērniem, katram cilvēkam – ir svarīgi atzīt bērnu kā personību, kurai ir savas tiesības un pienākumi. Pirmsskolas izglītības iestādes uzdevums ir sniegt bērniem zināšanas viņiem pieejamās formās par bērnu tiesībām.

 • Kustēties kopā ar bērniem

  Ārā jau jūtama vasaras dvesma un bērniem gribas lēkāt kā sienāžiem, skriet kā vabolēm un lidināties kā taureņiem, brīvi un nepiespiesti baudot jaukos saules starus un zaļo zālīti, ieklausoties putnu čivināšanā.

  Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestāde 16.maijā pilsētas mērogā organizēja metodiskās apvienības semināru „Kustību attīstība ārpus telpām” pirmsskolas pedagogiem.

 • Daugavpils Universitātē notiks „XVIII Slāvu lasījumi”

  Šī gada 16.maijā savu darbību uzsāk starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”, ko organizē Daugavpils Universitātes Rusistikas un slāvistikas katedra un Krievu valodas un kultūras centrs sadarbībā ar Varšavas Universitātes Rusistikas Institūtu.

 • Meklējam brīvprātīgos!

  Jaunatnes departaments aicina pieteikties brīvprātīgos jauniešus darbam Festivālā „URBANSTYLE 2013”!!!Pieteikumi jāsūta uz e-pastuedite.ivanova@daugavpils.lv, uzziņas: 20286679 (Edīte) līdz 20.05.2013!!!

 • 16.vidusskolas JAK komanda Latvijas JAK Jauniešu līgas finālā

  Maija vidū Rīgas Kongresu namā notika Latvijas JAK Jauniešu līgas fināls. Diemžēl Daugavpils komandas nevarēja pretendēt uz sezonas Lielo kausu, tā kā neiekļuva Jauniešu līgas spēcīgāko komandu sešiniekā, taču bija iespēja cīnīties par Mazo kausu. To uzdrošinājās tikai mūsu pilsētas komanda „YES!”, kuras sastāvā ir V.Koļesnikovs, J.Obodņikova, D.Požarskis, V.Parfjonovs, R.Šidlovskis, V.Pavlovs un S.Jermašonoks.

 • Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas

  Šobrīd izglītības jomā tiek veiktas nopietnas reformas, un ir īstais brīdis domāt pareksakto priekšmetu plašāku iekļaušanu jaunajos izglītības standartos.Arī mūsu skola seko jaunākajām tendencēm izglītībā, un tādējādi 2013.gada aprīlī Izglītības kvalitātes valsts dienestā tika apstiprināta Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Tā paredz matemātikas un dabaszinātņu cikla priekšmetu padziļinātu apguvi. Tādēļ skolēni apgūs informātiku jau no 4.klases, bet fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un bioloģijas stundu skaits tiks palielināts. Pirmklasnieki dažas dabaszinību un matemātikas stundas varēs apgūt nelielās grupās.

 • Mamma, kā es tevi mīlu!

  Š.g. 14.maijā par godu Mātes dienai Daugavpils Universitātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Daugavpils pilsētas 24.pirmskolas izglītības iestādē organizēja radošo darbnīcu vāciski runājošiem bērniem.

 • Kalniem pāri citi kalni būs

  Maija vidū, kad kārtējais mācību gads tuvojas savam noslēgumam, ir diena, kad tiek sveikti mūsu pilsētas aktīvākie, zinātkārākie, centīgākie, gudrākie un panākumiem bagātākie skolēni.

  14.maijā Latviešu kultūras centrā uz svinīgo apbalvošanas pasākumu pulcējās 2012./2013.m.g. starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureāti, pilsētas vadība, skolu administrācija, skolotāji, izglītības metodiķi un viesi.