Arhīvs

 • Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas

  Šobrīd izglītības jomā tiek veiktas nopietnas reformas, un ir īstais brīdis domāt pareksakto priekšmetu plašāku iekļaušanu jaunajos izglītības standartos.Arī mūsu skola seko jaunākajām tendencēm izglītībā, un tādējādi 2013.gada aprīlī Izglītības kvalitātes valsts dienestā tika apstiprināta Daugavpils 3.vidusskolas pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Tā paredz matemātikas un dabaszinātņu cikla priekšmetu padziļinātu apguvi. Tādēļ skolēni apgūs informātiku jau no 4.klases, bet fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un bioloģijas stundu skaits tiks palielināts. Pirmklasnieki dažas dabaszinību un matemātikas stundas varēs apgūt nelielās grupās.

 • Mamma, kā es tevi mīlu!

  Š.g. 14.maijā par godu Mātes dienai Daugavpils Universitātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs Daugavpils pilsētas 24.pirmskolas izglītības iestādē organizēja radošo darbnīcu vāciski runājošiem bērniem.

 • Kalniem pāri citi kalni būs

  Maija vidū, kad kārtējais mācību gads tuvojas savam noslēgumam, ir diena, kad tiek sveikti mūsu pilsētas aktīvākie, zinātkārākie, centīgākie, gudrākie un panākumiem bagātākie skolēni.

  14.maijā Latviešu kultūras centrā uz svinīgo apbalvošanas pasākumu pulcējās 2012./2013.m.g. starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureāti, pilsētas vadība, skolu administrācija, skolotāji, izglītības metodiķi un viesi.

 • Ar mīlestību, uzmanību un pacietību var darīt brīnumus...

  Eiropas sociālā fonda projekta „Pasākumu īstenošana mācību atbalsta nodrošināšanai Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem ar zemām pamatprasmēm un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem” ietvaros 8.maijā Daugavpilī ar pieredzes apmaiņas semināru viesojās speciālisti no Jelgavas novada un Ozolnieku novada.

 • Pilsētas skolās skanēs „Pēdējais zvans”

  Vēl tikai dažas karstas dienas, dažas zvaigžņotas naktis, un klāt būs izlaiduma klašu un viņu skolotāju saviļņojošākais notikums – pēdējais zvans. Šogad tas ieskandinās pēdējo mācību dienu 750 9.klašu skolēniem un 573 12.klašu skolēniem. Visās pilsētas skolās notiks tradicionālie svētku pasākumi.

 • Tuvojas URBANSTYLE! Sagaidām!

  Līdz ar vasaru tuvojas arī ikgadējais ielas kultūras festivāls URBANSTYLE, ko organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments sadarbībā ar biedrību „STOPTIME Dance Studio”. Pasākums notiks 25.maijā Daugavpils Centrālajā parkā uz lielās skatuves un skeitparka teritorijā no plkst.12.00.

 • Par skolēnu zinātniskajiem darbiem

  Skolēnu zinātniskie darbi jau vairākus gadus tiek aizstāvēti Latgales reģiona skolēnu zinātnisko darbu konferencē, ko organizē Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldi (VPIP). Šajā mācību gadā 24 Daugavpils skolēnu darbi tika izvirzīti uz Latvijas 37.skolēnu zinātnisko konferenci, 19 darbu autori tika uzaicināti uz noslēguma konferenci Rīgā un 13 darbi (14 skolēni) ieguva godalgotas vietas. Par godalgotu vietu cienīgiem valstī tika atzīti Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, Daugavpils 13.vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un Daugavpils 12.vidusskolas skolēnu zinātniskie darbi.

 • No 13.maija līdz 18.maijam notiek CSDD sacensības „Jauno satiksmes dalībnieku forums”

  Nedēļā no 13.maija līdz 18.maijam Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) velosipēdistu sacensību „Jauno satiksmes dalībnieku forums” (JSDF) reģionālie posmi notiks Saldū, Madonā, Ogrē, Jūrmalā, Rēzeknē, Ludzā un Daugavpilī. Sestdien, 18.maijā, pulksten 10.00, Daugavpilī, CSDD Daugavpils nodaļā. Aicinātas piedalīties komandas no Daugavpils un Ilūkstes novadiem un no Daugavpils pilsētas.