Arhīvs

 • Raiņa 150.dzimšanas dienu gaidot

  2015.gadā Latvijā tiks atzīmēta Raiņa 150.dzimšanas diena. Gatavojoties šai nozīmīgajai jubilejai, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedāvā veidot jaunu tradīciju – „Lasījumi par Raini.” Pirmajos lasījumos piedalījās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Gundega Grīnuma. Viņas uzstāšanās moto bija J.V.Gētes vārdi: „Kas grib dzejnieku iepazīt, lai dodas turp, kur dzejnieks mīt.” Tas bija stāstījums par Raini Kastaņolā, kas tika papildināts ar fotomateriāliem un itāļu tautasdziesmām.

 • Vecāki ar interesi apmeklē bezmaksas seminārus

  7.februārī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes (VPIP) telpās notika divi bezmaksas semināri vecākiem. Latviešu valodā tika piedāvāts seminārs „Vecāku mīlestības ABC” un krievu valodā – „Trauksme, bailes un depresija bērna dzīvē”. Seminārus organizēja VPIP Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļa un vadīja Iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe Linda Vingre.

 • Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē turpinās semināru cikls vecākiem

  7.februārī Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldē (VPIP) Daugavpilī, Saules ielā 7, 9.kabinetā notiks 2 semināri vecākiem, kurus vadīs VPIP un Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psiholoģe Linda Vingre. Seminārs „Vecāku mīlestības ABC” latviešu valodā notiks plkst. 10.00, bet seminārs „Trauksme, bailes, depresija bērna dzīvē” krievu valodā sāksies plkst. 14.00.

 • Latvijā tapušas pirmās jauna veida bezmaksas mācību aplikācijas skolēniem un skolotājiem “grūtajos” mācību priekšmetos

  Latvijas uzņēmums O SMART GAMES sadarbībā ar Latvijas intelektuālās attīstības fondu un uzņēmumu CAPITAL divos gados ir izveidojuši mācību spēles, kurās apvienotas zinātne, spēļu industrijas sasniegumi un netiešā mācīšanās. No šīs nedēļas pirmās aplikācijas, kas veltītas daļskaitļu apgūšanai, bez maksas ir pieejamas portālā “Draugiem.lv” - stāsta Latvijas Intelektuālās Attīstības fonda vadītājs Zuarguss.

 • Bezmaksas latviešu valodas kursi Daugavpils iedzīvotājiem

  No š.g. 4. februāra Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde organizē latviešu valodas kursus 15 grupām dažādos pilsētas mikrorajonos. Kursi notiks Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils Mākslas un dizaina vidusskolā „Saules skola”, Daugavpils 15.vidusskolā, BJC „Jaunība”, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā.

 • Notiek nākamo pirmklasnieku reģistrācija pilsētas skolās

  1.februārī, kā jau ierasts, Daugavpils pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija – vecāki, uzrakstot iesniegumu, pieteica savu bērnu mācībām. Jau līdz 1.februārim skolām bija zināms atveramo klašu skaits un pieļaujamais maksimālais izglītojamo skaits tajās.

 • Cieni sevi un citus internetā!

  5. februārī tiks atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena. Šī gada tēma – Cieni sevi un citus internetā! Gatavojoties Drošāka interneta dienai, vēlamies aicināt skolās skolotājus ar bērniem pārrunāt interneta izmantošanas pamatnoteikumus un atgādināt, cik svarīgi internetā ir cienīt gan sevi, gan citus. Aicinām noskatīties Drošāka interneta dienas video

 • Noslēdzies angļu valodas radošo darbu konkurss „Winter Rhythm”

  25.janvārī Latgales Centrālājā bibliotēkā notika angļu valodas radošo darbu konkursa „Winter Rhythm” noslēguma pasākums. Konkursa mērķis bija radīt skolēnos vēlmi un interesi izteikt savas domas un jūtas, atklāt savas radošās spējas, sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā, kā arī rosināt skolēnus atspoguļot savas jūtas un pārdomas dzejolī.