Arhīvs

 • Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes projekts „Vecāku skola”

  20.12.2018.

  Ģimene - tā ir neliela kopiena ar savām tradīcijām, paražām. Mēs, Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, arī vēlamies sniegt atbalstu šīs kopienas pilnveidei, atbalstam. Iestādē jau tradicionāli turpinās projekts „Vecāku skola”, kura ietvaros vecāki ar saviem bērniem pavada laiku, apgūstot prasmes strādāt kopā iestādes speciālistu klātbūtnē. Projekta mērķis - pilnveidot izglītības iestādes un ģimenes sadarbības metodes un formas bērnu attīstības un mācīšanās procesa atbalstam, kompetenču pieejas balstīta pedagoģiskā procesa organizācijai, ģimeņu vērtību un vajadzību izzināšanai un respektēšanai.

 • “Adventes laika lasījumi” Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestādē

  19.12.2018.

  Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente tiek saistīta ar mieru, klusumu un pārdomām. Tas ir laiks, lai akcentētu tādas vispārcilvēciskas vērtības kā ticība, cerība un mīlestība. Jau daudzus gadus mūsu iestādē Ziemassvētku gaidīšanas laikā notiek “Adventes lasījumi”, kurus piedāvā Latgales bibliotēkas filiāle. Katru gadu bibliotekāri īpaši šiem lasījumiem atlasa grāmatas, kas uzbur Ziemassvētku noskaņu un vēsta par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.

 • Ieguvumi, īstenojot projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

  19.12.2018.

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Daugavpils pilsētā šajā projektā turpina darboties 7 pilsētas skolas – Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola.Š.g. 14.decembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē notika projektā iesaistīto izglītības iestāžu vadības tikšanās, lai pārrunātu, kādi ieguvumi vērojami jau pēc projekta īstenošanas pusotra gada. Kas ir tas, par ko priecājas izglītības iestāžu administrācija?

 • Skolu ziņas: Izbaudot Aglonas burvību!

  19.12.2018.

  Pateicoties Latvijas simtgades projektam “Latvijas skolas soma” Daugavpils Vienības pamatskolas 4.a un 4.b klase 6.decembrī apmeklēja Aglonas muzeju un Aglonas Baziliku. Izbaudījām viesmīlīgās un zinošās Maizes muzeja nama mātes Vijas izzinošu nodarbību par maizes tapšanas procesu un iesaistījāmies sarunā par maizi. Ekskursijas dalībniekiem ļoti garšoja zāļu tēja un Latgales kulinārā mantojuma cienasts.

 • Daugavpils iedzīvotāji uzlabo valsts valodas prasmes

  18.12.2018.

  Kopš 2012. gada Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē bezmaksas latviešu valodas kursus, mācības kuros finansē Daugavpils Dome. Šogad pirmie kursi tika rīkoti pavasarī, otrie - rudenī. Kopā tika organizētas 30 grupas dažādos mikrorajonos.

 • Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde īstenoja Latviešu valodas aģentūras sadarbības projektu

  18.12.2018.

  Atsaucoties uz Latviešu valodas aģentūras aicinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm 2018.gadā pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumiem ar mērķi pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un veicināt izpratni par bilingvālajām mācībām un mācībām latviešu valodā, latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde 3 mēnešu garumā sadarbojās ar Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādi. Nosacījums sadarbībai bija pieredzes apmaiņa starp pedagogiem, kuri īsteno pirmsskolas programmu mazākumtautību valodā un pedagogiem, kuri īsteno pirmsskolas programmu latviešu valodā.

 • Skolu ziņas: Vienības pamatskolas skolēni darbojas skolas radošajās laboratorijās un ZINOO projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

  18.12.2018.

  Mācību gada laikā 1. - 6. klašu skolēniem ir iespēja papildināt savas zināšanas radošajās laboratorijās bioloģijā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Skolēni mācās pētīt dažādas vielas, dabas objektus, darboties ar dažādiem mācību līdzekļiem un iekārtām. Projekta ietvaros skolēni apmeklēja radošās darbnīcas zinātkāres centrā ZINOO Daugavpils.

 • Vēl mēnesi var pieteikt projektus Latvijas jauniešu netiķetei

  18.12.2018.

  Līdz 2019. gada 15. janvārim pagarināts darbu iesniegšanas termiņš projektu konkursam “Latvijas jauniešu netiķete”, kur skolēni aicināti radīt labas digitālas uzvedības vadlīnijas. Lai stiprinātu pieklājīgu un atbalstošu uzvedību tiešsaistē, šogad Samsung skola nākotnei ir izsludinājusi projektu konkursu 9.-12. klašu skolēniem “Latvijas jauniešu netiķete”. Skolotājiem tiek piedāvātas arī video lekcijas un darba lapas, ko iespējams izmantot mācību stundās, lai runātu par dažādiem netiķetes tematiem - autortiesību ievērošanu, medijpratību, drošu un ētisku saziņu internetā.

 • Ciemos pie Nauma – lasītpratēja

  18.12.2018.

  Jau kļuvis par tradīciju decembrī rīkot tikšanos svētkos „Ciemos pie Nauma - lasītpratēja” Daugavpils 16.vidusskolā. Tieši šajā laikā senajā Krievijā sākās mācību gads. 13.decembrī 6.klašu izglītojamie no 8 pilsētas skolām apmeklēja radošo darbnīcu par tēmu: „No burtiem līdz vārdam". Darbnīca veltītā 435.g. iespiestajai I. Fjodorova krievu ābecei.

 • Skolu ziņas: Projekts „Es un Jūs – ar mākslas starpniecību uz labāku nākotni”

  17.12.2018.

  Ar 2018. gada 1. Septembri Daugavpils 11. pamatskola uzsāka aktīvu darbu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2)projektā „Es un Jūs – ar mākslas starpniecību uz labāku nākotni” („Me and You – trough art to a better future”) – projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Turcija, Portugāle. Projekta aktivitātes ir vērstas uz skolēnu izglītošanu un radošas personības audzināšanu. Projekta mērķi un uzdevumi atbilst arī mūsu skolas darba prioritātēm, viena no kurām ir mērķtiecīgi organizēta atbalsta sniegšana izglītojamajiem viņu vispusīgas attīstības veicināšanai.