Arhīvs

 • Sveicam Eiropas dienā!

  08.05.2020.

  Maijs Latvijā ir svētku mēnesis, kad svinam Latvijas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas dienu, Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, Eiropas dienu un Mātes dienu. Kaut arī šogad svētki notiek virtuālajā vidē un ģimeņu lokā, vienotības sajūta un prieks par savu zemi nemazinās.

 • Ar konkursa skolēniem “Man nozīmīga vieta/objekts Daugavpilī” rezultātu publiskošanu sākam svinēt Daugavpils 745.dzimšanas dienu

  07.05.2020.

  2019.gada decembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļa izsludināja radošo darbu konkursu 1.-11.klašu skolēniem “Man nozīmīga vieta/objekts Daugavpilī…”. Konkurss noslēdzās 27.martā, un, spītējot karantīnai, tika iesniegti 32 darbi no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas.

 • DAUGAVPILS DARBĪGĀ KOPIENA iedvesmo

  07.05.2020.

  Šajā pavasarī Daugavpils pilsētas „Darbīgo kopienu” aktīvisti - Daugavpils pilsētas pirmsskolas iestāžu (20., 23., 21., 26.pirmsskolas izglītības iestādes) bērni un darbinieki ar pašu izaudzētiem pavasara zaļumiem iepriecina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests klientus. Ir patiess prieks, ka šī aktivitāte ir iedvesmojusi Sociālās patversmes darbiniekus un iemītniekus uz atbildes rīcību – putnu būrīšu izgatavošanu un izkāršanu patversmei tuvākās pirmsskolas iestādes teritorijā.

 • Informācija par eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

  06.05.2020.

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka 2019./2020.mācību gadā eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās ir izvēles eksāmens, kuru var nekārtot. Skolēni, kuri pēc 9.klases gatavojas uzsākt darba tiesiskās attiecības, var iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Pieteikšanās šim eksāmenam notiek pa tālruni 60001613 (valsts valodas prasmes pārbaude notiek Daugavpilī, Saules ielā 38, „Latgales mācību centra” telpās; plašāka informācija atrodama šeit: https://visc.gov.lv/valval/info.shtml).

 • Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

  05.05.2020.

  Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.

 • Pašvaldības atbalsts bērnu ēdināšanai

  30.04.2020.

  Atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīlī pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un tās padotības iestādēs uz 2020.gada 28.aprīli tika saņemti un apstrādāti 14134 bērnu, kuri ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un uz 12.03.2020. bija deklarēti Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vecāku iesniegumi par pašvaldības atbalsta saņemšanu bērna ēdināšanai.

 • Rimi un SEB banka aicina medicīnas un izglītības jomas speciālistus bezmaksas piedalīties virtuālajā sabiedrības forumā “Pietura: Cexit”

  28.04.2020.

  30.aprīlī notiks pirmais virtuālais sabiedrības forums “Pietura: Cexit”, kurā vadoši savas jomas speciālisti runās par ikviena individuālo un sabiedrības kopējo izeju no Covid-19 radītās krīzes un mudinās uzņemties atbildību, lai šajā neskaidrajā laikā ikviens spētu pieņemt maksimāli labvēlīgus lēmumus nākotnei. Lai pateiktos speciālistiem par nesavtīgo un atbildīgo darbu, Rimi Latvia un SEB banka nodrošinās bezmaksas foruma tiešraidi visiem medicīnas un izglītības jomas speciālistiem.