Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2018./2019. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Latviešu valoda

Pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību 5.-6. klašu skolēniem kārtība >    Rezultāti >

 Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klašu skolēniem kārtība >    Rezultāti >

 Latviešu valodas (mazākumtautību progr.) valsts 35. olimpiādes kārtība >   Protokols 7.-8. kl. >

Latviešu valodas un literatūras 45. valsts olimpiādes 8.-9., 11.-12. klasēm kārtība >   Rezultāti 8.-9. kl. >   Rezultāti 11.-12. kl. >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 10. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība >    Rezultāti >

6. Latgales novada Publiskās runas konkursa  vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Taiseits Latgolā" kārtība >

6. Diktātu konkurss vidusskolēniem "Rakstīt latviski ir moderni" (veltīts mūziķim, dzeiniekam Mārtiņam Freimanim) kārtība > 

Krievu valoda

Krievu valodas un literatūras (dzimtās) 32. olimpiādes kārtība >    Rezultāti >

Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. klašu olimpiādes kārtība >   8. klašu protokols >   9. klašu protokols >

Angļu valoda

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klasēm kārtība >   Uzaicināto skolēnu saraksts >   Rezultāti >

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Vācu valoda

Vācu valodas 49. olimpiādes 8. klašu izglītojamajiem pilsētas posma norises kārtība >    Rezultāti >

Vācu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm pilsētas posma kārtība >   

 Daugavpils  pilsētas  Vācu valodas olimpiādes PROTOKOLS >

 Vācu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtība >

Franču valoda

Franču valodas valsts 49. olimpiādes kārtība >   Rezultāti >

Matemātika

Latgales reģiona 4. klases skolēnu 16. atklātās matemātikas olimpiādes kārtība >    Rezultāti >

Matemātikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >   Rezultāti 9.-12. klasēs >    Rezultāti 5.-8. klasēs >

Fizika

Fizikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >  Rīcības komisija >  Sadalījums pa telpām >   Rezultāti >

Ķīmija

60. ķīmijas olimpiādes novada posma norises kārtība >   Sadalījums pa skolām >    Rezultāti >

Informātika

Informātikas (programmēšanas) olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >  Rezultāti >

Bioloģija

41. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība >   Rezultāti >

Vēsture

Vēstures 25. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Filozofija

Filozofijas 5. olimpiādes kārtība >   Protokols >

Ģeografija

Ģeogrāfijas 36. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >      Rezultāti >

Ekonomika

Ekonomikas 20. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Sākumskola

Pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klasēm kārtība >       Latviešu valodas olimpiādes 3.-4.kl. skolēniem rezultāti >

Pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3.-4. klasēm kārtība >        Latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 3.-4.kl. skolēniem rezultāti >

Mājturība un tehnoloģijas

Pilsētas 6.-8. klašu skoleņu mājturības un tehnoloģiju atklātās olimpiādes (tekstīla tehnoloģijas) "Mēs Latvijas nākotnei" organizēšanas kārtība >    Rezultāti >

Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas olimpiādes kārtība >   Bērnu konkursa – izstādes “Pilsēta bērnu acīm” skolēnu darbu nominācijas >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Bērnu konkursa – izstādes “Pilsēta bērnu acīm” skolēnu darbu nominācijas >

Mājturības un tehnoloģiju konkursa koka tehnoloģijās "Prasmīgas rokas" nolikums >     Rezultāti >

Konkursa vēsturē "Daugavpils agrāk un tagad" organizēšanas kārtība >

Vācu, krievu (svešvaloda), franču dziesmu festivāla "Manas dzēseles dziesma" kārtība >

Daugavpils pilsētas 30. Atklātās matemātikas olimpiādes kārtība >   Rezultāti >

Konkursa "Latvijas 15. gadi ES un NATO!" kārtība >

Reģionālās vācu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem kārtība >    Rezultāti >

Matemātikas un dabaszinību integrēta satura spēle angļu valodā 7.-8.  klašu skolēniem "CLIL game" kārtība >

Filozofijas novada olimpiādes rezultāti >

XII Atklātās olimpiādes vācu valodā 10.-12.klašu skolēniem (iesācējiem) rezultāti >

Daugavpils "Jauno erudītu kausa 2019" organizēšanas kārtība >

Zīmējumu konkursa "Deutsch ist bunt" nolikums >

Starppriekšmetu konkursa 6. klašu skolēniem "Gribu būt gudrs" kārtība >

Eseju konkursa  „Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem” nolikums >

Publiskās runas konkursa (veltīts Latvijas simtgadei) kārtība >

A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursa "Pazīsti savu organismu" 2. kārtas norises kārtība >    Rezultāti >

♥ Daugavpils pilsētas jauniešu Tehnisko zinātņu festivāla “TEHFEST" nolikums >
Atklātās olimpiādes angļu valodā 6. klasēm kārtība >    Rezultāti >

Pētniecisko darbu konkursa  angļu valodā  (ar pielikumiem) kārtība (17. v.-sk.) >

♥ Latgales reģion literārā konkursa angļu valodā "Great Americam authors" 10.-12. klasēm nolikums >

♥ Konkursa angļu valodā "Touring in London" 7. klasēm kārtība (9. v.-sk.) >

♥ Jauno dabaszinātnieku spēles - konkursa „Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm") nolikums >

♥ Pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem (DVĢ) kārtība >    Rezultāti >

♥ Pilsētas pasaku konkursa, veltīta Starptautiskajai grāmatu dienai, kārtība >

♥ Pilsētas konkursa „Franču dziesma” KĀRTĪBA >     Rezultāti >

Franču valodas radošo darbu pilsētas konkursa 5.-12. klasēm  KĀRTĪBA (konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) >   Rezultāti >

♥  Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases (1. kārtas) organizēšanas un norises kārtība >   Dalībnieku sadalījums pa skolām >    Rezultāti >

♥ Daugavpils pilsētas skolēnu robotu draudzības sacensības "Robotika Daugavpils 2019" organizēšanas kārtība >

♥  Pasākuma latviešu valodas mozaikas mazākumtautību skolu 7.-8. klašu skolēniem "Raiba, raiba valodiņa" kārtība (16. vsk.) >

Dabaszinību un matemātikas interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5. klašu skolēniem organizēšanas kārtība >

♥ 5.-8. klašu radošo darbu konkursa "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" prezentācija >

Ziemassvētku radošā konkursa angļu valodā "Winter in music" kārtība >

♥ Zīmējumu konkursa "Daugavpils lepnums 2018" 1.-4. klasēm organizēšanas kārtība >

♥ Konkursa angļu valodā 1.-4. klašu skolēniem "Jingle bells 2018" kārtība (J. Pilsudska poļu ģimn.) >

Pasākuma "Mēs visi esam Latvijas bērni" kārtība (10. vsk.) >

Konkura angļu valodā 11. klašu skolēniem "American day" nolikums >

Konkursa mazākumtautību skolu 3. klašu skolēniem "Skaista mana tēvu zeme" kārtība >

Kolāžu konkursa "Spilgtākais notikums 20. gadsimta Latvijas vēsturē" kārtība >

Radošo darbu konkursa 5.-8. klasēm organizēšanas kārtība "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" >

Krievu literatūras konkursa 5. klasēm (pēc A.Gaidara "Čuks un Geks") kārtība >    Rezultāti >

Angļu valodas konkursa "Spelling bee" kārtība >

Pilsētas multilingvistiskās olimpiādes 7.-8. klašu skolēniem rezultāti >

Radošas darbnīcas "Nauma diena" kārtība >   Rezultāti >

♥ Skatuves runas konkursa „ZELTA SIETIŅŠ” nolikums >

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa nolikums >

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja konkursa nolikums >

EIROPAS VALODU DIENA 2018 DAUGAVPILĪ „KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ” kārtība (pasākumi veltīti Latvijas simtgadei) >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >