Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2019./2020. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Vairākās valodas

Latviešu valoda

Latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes norisesrtība >    Protokols >

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtība >    Protokols >

Krievu valoda

Daugavpils pilsētas krievu valodas (dzimtās) olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība >

Krievu (mazākumtautības valodas) olimpiādes 5. klašu skolēniem KĀRTĪBA >

Valsts krievu (svešvalodas) 23. olimpiādes kārtība >       Protokoli:  9. klase A grupa >   9. klase B grupa >    Vidusskola A grupa >   Vidusskola B grupa >

Angļu valoda

Angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem kārtība >

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem >    Rezultāti >

Angļu valodas valsts 49. olimpiādes kārtība >    Protokols >

Vācu valoda

Vācu valodas 50. olimpiādes 8. klasēm kārtība >

Vācu valodas valsts 50. olimpiādes kārtība >    Protokols >

Franču valoda

Franču valodas valsts 50. olimpiādes kārtība >

Matemātika

Matemātikas 70. olimpiādes 2 .posma organizēšanas kārtība >

Fizika

Fizikas 70. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >   Rīcibas komisija >   Dalībnieku sadalījums >    Rezultāti >

Informātika

Informātikas (programmēšanas) 33. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība >    Rezultāti >

Ķīmija

Ķīmijas 61.  olimpiādes novada posma kārtība >   Izmaiņas rīcības komisijas sastāvā (27. janvārī) >

Bioloģija

Bioloģijas 42. novada olimpiādes norises kārtība >    Rezultāti >

Dabaszinības

ES Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1. kārtas organizēšanas un norises kārtība >    Rezultāti >

Vizuālā māksla

Konkursa "Man nozīmīga vieta/objekts Daugavpilī" kārtība >

Vēsture

Vēstures 26. olimpiādes 2. posma kārtība >    Rezultāti >

Ekonomika

Ekonomikas 21. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >

Filisofija

Filozofijas 6. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >    Rezultāti >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Konkursa spēles vairākās valodās "Ceļojums pa valodām" organizēšanas kārtība >

Franču valodas radošo darbu pilsētas konkursa  (konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) kārtība >
Pilsētas konkursa „Franču dziesma” kārtība >

Literārā konkursa angļu valodā "Great American Authors. Angie Thomas" kārtība >

Ziemassvētku radošā konkursa skolēniem "Our Favorite Character's Winter Adventures" kārtība >

Interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa angļu valodā "American Day" kārtība >

Konkursa "Spelling Bee" 10.-12. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa mazākumtautību 3. klašu skolēniem "Rudens virpulī" kārtība (DCV) >

Radošās darbnīcas "Nauma diena" kārtība >    Rezultāti >

EIROPAS VALODU DIENU 2019 DAUGAVPILĪ „KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ” pasākumu kārtība >    Rezultāti >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2018./2019. m. g. >

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >