Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2019./2020. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Vairākās valodas

Latviešu valoda

Latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiādes norisesrtība >

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 36. olimpiādes norises kārtība >    Protokols >

Krievu valoda

Valsts krievu (svešvalodas) 23. olimpiādes kārtība >

Angļu valoda

Pilsētas angļu valodas olimpiāde 9. klašu skolēniem >

Angļu valodas valsts 49. olimpiādes kārtība >    Protokols >

Vācu valoda

Vācu valodas valsts 50. olimpiādes kārtība >    Protokols >

Franču valoda

Franču valodas valsts 50. olimpiādes kārtība >

Bioloģija

Bioloģijas 42. novada olimpiādes norises kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Zinātniski pētniecisko darbu konferences nolikums >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa angļu valodā "American Day" kārtība >

Konkursa "Spelling Bee" 10.-12. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa mazākumtautību 3. klašu skolēniem "Rudens virpulī" kārtība (DCV) >

Radošās darbnīcas "Nauma diena" kārtība >

EIROPAS VALODU DIENU 2019 DAUGAVPILĪ „KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ” pasākumu kārtība >    Rezultāti >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2018./2019. m. g. >

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >