Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2017./2018. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Latviešu  valoda

Latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem II posma (pilsētas posma) rezultāti >

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes mazākumtautību skolu 5.-6. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādes 8.-9. klasēm kārtība >   Protokols >

Latviešu valodas (izglitibas iestädēm, kas īsteno mazäkumtautibu izglītības programmu) valsts 34. olimpiādes 7.-8. klasēm norises kartība >   Protokols >

Krievu valoda

Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. klašu pilsētas olimpiādes kārtība >   Protokols 9. kl. >   Protokols 8. kl. >

Daugavpils pilsētas krievu valodas (dzimtās) olimpiādes 7. klašu skolēniem >   Rezultāti >

Daugavpils pilsētas krievu valodas (dzimtās) olimpiādes 5. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

♦ Krievu valodas (svešvalodas) 22. olimpiādes kārtība >   Rezultāti A grupā >   Rezultāti B grupā >

Angļu valoda

Latgales reģiona 5. atklātās angļu valodas olimpiādes 8.-9. klasēm rezultāti >

Atklātās olimpiādes 6. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

VI pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem (1. svešvaloda) kārtība >   Rezultāti >

Latgales angļu valodas olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem rezultāti >

♦ Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem kārtība >  Rezultāti >

♦ Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klašu skolēniem kārtība >  1. kārtas rezultāti >   3. kārtas rezultāti >

Vācu valoda

Vācu valodas 48. olimpiādes 8. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Vācu valodas pilsētas 48. olimpiādes 10.-12. klasēm norises kārtība > Rezultāti >

Vācu valodas valsts 48. olimpiādes norises kārtība >

Franču valoda

Fraču valodas 48. valsts olimpiādes kārtība >

Mājturība

Mājsaimniecības olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem kārtība>    Rezultāti >

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes koka un metāla tehnoloģijās 8.-9. klašu izglītojamiem 2. posma kārtība >   Rezultāti >

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes tekstīla tehnoloģijās 8.-9. klašu izglītojamiem 2. posma kārtība >   Rezultāti >

Bioloģija

Bioloģijas 40. novada posma olimpiādes kārtība > Rezultāti >

Matemātika

Matemātikas 68. olimpiādes kārtība >   Rezultāti 10.-12. klasēs >   Rezultāti 5.-8. klasēs >

Fizika

Fizikas 68. olimpiādes kārtība >  Rīcības komisija >   Rezultāti >

Ķīmija

Ķīmijas 59. olimpiādes kārtība >  Sadalījums >   Rezultāti >

Informātika

Informātikas 31. olimpiādes kārtība >   2. posma rezultāti >

Dabaszinības

Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1. kārtas organizēšanas un norises kārtība > Rīcības komisija > Dalībnieku sadalījums pa skolām un telpām >

Robotika

Daugavpils pilsētas skolēnu robotu draudzības sacensības ,,ROBOTIKA DAUGAVPILS 2018" organizēšanas un norises kārtība >

Vēsture

Vēstures 24. olimpiādes kārtība >   Rezultāti 9. klasei >   Rezultāti 12. klasei >

Ekonomika

Ekonomikas 19. olimpiādes kārtība >   Rezultāti >

Ģeogrāfija

Ģeogrāfijas 35. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Filozofija

Filozofijas 4. olimpiādes 2. posma kārtība >   Protokols >

Sākumskola

Pilsētas dabaszinību olimpiādes 2. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība >    Rezultāti >

♦ Pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Latgales reģiona 15. matemātikas olimpiādes 4. klasēm organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas atklātās olimpiādes 6.-8. klasēm organizēšanas kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Konkursa "Daugavpils pilsētas Eirospēle" nolikums >

Konkursa "Mūsu mazais pārgājiens 2018” nolikums >

 Izglītības attīstības centra jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties. Dalīties.” reģionālais forums „Tie esam mēs!” > IACuzaicinajums _Daugavpils_forums_02.03.pdf

♥ Literārās diskusijas 8.-9. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē"nolikums >

Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju veidotu Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes "Ziemassvētku ieskaņas" organizēšanas kārtība >

Viktorīnas mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem "Soļo pretī simtgadei" kārtība >

♥ XVII starptautiskais vizuālās mākslas Konkursa "Es dzīvoju pie jūras" nolikums > 1. pielikums > 2. pielikums >

♥ Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauno talantu literārās jaunrades konkursa „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei” nolikums > Temati > Aicinājums >  Pieteikuma forma >

Konkursa "Daudzveidīga Latvija" mazākumtautību skolu 11. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "Mārtiņdienas jampadracis" 3. klašu skolēniem kārtība >

Vairākās valodas

Dziesmu festivāla "Mana dvēseles dziesma" kārtība >

Publiskās runas konkursa (veltīts Latvijas simtgadei) kārtība > 1. pielikums >

Starppriekšmetu konkurss pilsētas mazākumtautību skolām "Gribu būt gudrs!" (DCV) kārtība >

Pilsētas pasaku konkursa, veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai, kārtība >

Starppriekšmetu konkursa pilsētas mazākumtautību skolu 10. klašu skolēniem "Koka tēls caur gadu simteņiem" kārtība >

Eiropas Valodu diena 2017 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā" kārtība >1. pielikums > 2. pielikums > 3. pielikums > 4. pielikums > 5. pielikums >

Latviešu valoda

Konkursa mazākumtautību skolu 2. klašu skolēniem "Ātrā palīdzība valodai" kārtība (15. vsk.) >

Konkursa "Ziedonim - 85" kārtība (13. vsk.) >

Ā. Elksnes 90 gadu jubilejai veltīta konkursa "Paliec pie manis, laime!" 6.-8. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "Debess un zeme, un saule mūžam mana" 7. klasēm veltīta J. Jaunsudrabiņam kārtība >

5. Latgales novada Publiskās runas konkursa vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Latgales cilvēki/personības" kārtība >

12. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10. klašu skolēniem >   Rezultāti >

12. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem >    Rezultāti >

5. diktātu konkursa "Rakstīt latviski ir moderni" kārtība >   Rezultāti >

♥ Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursa kārtība >

 R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa nolikums > 

♥ Riebiņu novada domes, Galēnu Kultūrvēstures biedrības, Roberta Mūka muzeja un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa nolikums >

Skatuves runas konkursa „ZELTA SIETIŅŠ” 2017. gada nolikums >

Krievu valoda

Literārās diskusijas 8.-9., 10.-12. klašu skolēniem kārtība (DKL) > Pieteikums >

Diskusijas 10.-12. klašu skolēniem nolikums >

Krievu valodas un literatūras spēles konkursa 5. klašu skolēniem kārtība >   Protokols >

Radošās darbnīcas "Nauma diena" kārtība >

Angļu valoda

Matemātikas, sporta un veselības mācības integrēta satura starptautiska spēle angļu valodā 7.-9. klašu skolēniem "CLIL game" kārtība >

♥ Matemātikas, sporta un veselības mācības integrēta satura starptautiska spēle angļu valodā 7.-9. klašu skolēniem "CLIL game"kāLatgales reģiona Publiskās runas konkurss angļu valodā >

Literārā konkursa "Great Americam Authors. J.D. Salinger" nolikums >

Konkursa "Touring in London" 7. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "American Winter Holidays" kārtība >

Dzejas un prozas deklamēšanas konkursa sākumskolas skolēniem "Jingle bells 2017" kārtība >

Konkursa "American Day" kārtība >

Konkursa "Spelling bee" 9.-12. klašu skolēniem kārtība >

Vācu valoda

Reģionālās olimpiādes vācu valodā 8. klasēm rezultāti (Rēzeknē) >

Konkursa "Valodas ir tilti" kārtība >   Rezultāti >

Pasākumu cikla "Vācu kultūras pavasaris Daugavpilī" tulkotāju konkursa nolikums >

Skatuves runas konkursa vācu valodā "Manos sapņos un dzejā" rezultāti >

Franču

Frankofonijas konkursa kārtība >

Franču dziesmu konkursa kārtība >   Rezultāti >

Matemātika

Daugavpils Jauno Erudītu Kausa organizēšanas kārtība >

Matemātikas pēcpusdienas (16. vidusskola) "Skaitļa Pi svētki" nolikums >

Bioloģija

Konkursa "Pazīsti savu organismu" nolikums >   Rezultāti >

Daugavpils pilsētas jauno dabaszinātnieku spēles - konkursa „Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm") nolikums >

Vēsture

Konkursa "Daugavpils sirds pukst Cietoksnī" kārtība >

Ģeogrāfija

Konkursa "Zini vai mini" kārtība >   Rezultāti >

Dabaszinības

Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1. kārtas organizēšanas un norises kārtība > Rīcības komisija > Dalībnieku sadalījums pa skolām un telpām >

Sākumskola

Pilsētas dabaszinību olimpiādes 2. klasēm kārtība >   Rezultāti > 

Pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība >    Rezultāti >

♦ Pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3.-4. klasēm organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Matemātikas 29. atklātās olimpiādes 3. klasēm organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Latgales reģiona 15. matemātikas olimpiādes 4. klasēm organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Konkursa 1.-4. klašu skolēniem "Daugavpils lepnums 2017" kārtība >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >