Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2018./2019. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Vairākās valodas

Latviešu valoda

Latviešu valodas (mazākumtautību progr.) valsts 35. olimpiādes kārtība >   Protokols 7.-8. kl. >

Latviešu valodas un literatūras 45. valsts olimpiādes kārtība >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 10. klašu skolēniem kārtība >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

6. Latgales novada Publiskās runas konkursa  vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Taiseits Latgolā" kārtība >

6. Diktātu konkurss vidusskolēniem "Rakstīt latviski ir moderni" (veltīts mūziķim, dzeiniekam Mārtiņam Freimanim) kārtība > 

Krievu valoda

Angļu valoda

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klasēm kārtība >   Uzaicināto skolēnu saraksts >

Angļu valodas 48. valsts olimpiādes kārtība >   Pilsētas posma kārtība >

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Vācu valoda

Daugavpils  pilsētas  Vācu valodas olimpiādes PROTOKOLS >

 Vācu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtība >

Franču valoda

Franču valodas valsts 49. olimpiādes kārtība >

Matemātika

♦ Matemātikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >

Fizika

♦ Fizikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >

Informātika

♦ Informātikas (programmēšanas) olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >

Bioloģija

41. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība >

Vēsture

♦ Vēstures 25. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >

Filozofija

♦ Filozofijas 5. olimpiādes kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Dabaszinību un matemātikas interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5. klašu skolēniem organizēšanas kārtība >

♥ 5.-8. klašu radošo darbu konkursa "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" prezentācija >

Ziemassvētku radošā konkursa angļu valodā "Winter in music" kārtība >

♥ Zīmējumu konkursa "Daugavpils lepnums 2018" 1.-4. klasēm organizēšanas kārtība >

♥ 41. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība >

♥ Konkursa angļu valodā 1.-4. klašu skolēniem "Jingle bells 2018" kārtība (J. Pilsudska poļu ģimn.) >

Pasākuma "Mēs visi esam Latvijas bērni" kārtība (10. vsk.) >

Konkura angļu valodā 11. klašu skolēniem "American day" nolikums >

Konkursa mazākumtautību skolu 3. klašu skolēniem "Skaista mana tēvu zeme" kārtība >

Kolāžu konkursa "Spilgtākais notikums 20. gadsimta Latvijas vēsturē" kārtība >

Radošo darbu konkursa 5.-8. klasēm organizēšanas kārtība "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" >

Krievu literatūras konkursa 5. klasēm (pēc A.Gaidara "Čuks un Geks") kārtība >

Angļu valodas konkursa "Spelling bee" kārtība >

Pilsētas multilingvistiskās olimpiādes 7.-8. klašu skolēniem rezultāti >

Radošas darbnīcas "Nauma diena" kārtība >

♥ Skatuves runas konkursa „ZELTA SIETIŅŠ” nolikums >

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa nolikums >

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja konkursa nolikums >

EIROPAS VALODU DIENA 2018 DAUGAVPILĪ „KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ” kārtība (pasākumi veltīti Latvijas simtgadei) >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >