Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2018./2019. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Vairākās valodas

Latviešu valoda

Pilsētas latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

 Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klašu skolēniem kārtība >

 Latviešu valodas (mazākumtautību progr.) valsts 35. olimpiādes kārtība >   Protokols 7.-8. kl. >

Latviešu valodas un literatūras 45. valsts olimpiādes 8.-9., 11.-12. klasēm kārtība >   Rezultāti 8.-9. kl. >   Rezultāti 11.-12. kl. >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 10. klašu skolēniem kārtība >

Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

6. Latgales novada Publiskās runas konkursa  vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Taiseits Latgolā" kārtība >

6. Diktātu konkurss vidusskolēniem "Rakstīt latviski ir moderni" (veltīts mūziķim, dzeiniekam Mārtiņam Freimanim) kārtība > 

Krievu valoda

Krievu valodas un literatūras (dzimtās) 32. olimpiādes kārtība >

Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. klašu olimpiādes kārtība >

Angļu valoda

 Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klasēm kārtība >   Uzaicināto skolēnu saraksts >   Rezultāti >

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm kārtība >   Rezultāti >

Vācu valoda

Vācu valodas 49. olimpiādes 8. klašu izglītojamajiem pilsētas posma norises kārtība >

Vācu valodas olimpiādes 10.-12. klasēm pilsētas posma kārtība >

 Daugavpils  pilsētas  Vācu valodas olimpiādes PROTOKOLS >

 Vācu valodas valsts 49. olimpiādes norises kārtība >

Franču valoda

Franču valodas valsts 49. olimpiādes kārtība >   Rezultāti >

Matemātika

Matemātikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >   Rezultāti 9.-12. klasēs >

Fizika

Fizikas 69. olimpiādes 2. posma kārtība >  Rīcības komisija >  Sadalījums pa telpām >   Rezultāti >

Ķīmija

60. ķīmijas olimpiādes novada posma norises kārtība >   Sadalījums pa skolām >    Rezultāti >

Informātika

Informātikas (programmēšanas) olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >  Rezultāti >

Bioloģija

41. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība >   Rezultāti >

Vēsture

Vēstures 25. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >   Rezultāti >

Filozofija

Filozofijas 5. olimpiādes kārtība >   Protokols >

Ģeografija

Ģeogrāfijas 36. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > 

Ekonomika

Ekonomikas 20. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >

Sākumskola

Pilsētas latviešu valodas (dzimtās) olimpiādes 3.-4. klasēm kārtība >

Pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3.-4. klasēm kārtība >

Mājturība un tehnoloģijas

Pilsētas 6.-8. klašu skoleņu mājturības un tehnoloģiju atklātās olimpiādes (tekstīla tehnoloģijas) "Mēs Latvijas nākotnei" organizēšanas kārtība >

Vizuālā māksla

Vizuālās mākslas olimpiādes kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Latgales reģion literārā konkursa angļu valodā "Great Americam authors" 10.-12. klasēm nolikums >

♥ Konkursa angļu valodā "Touring in London" 7. klasēm kārtība (9. v.-sk.) >

♥ Jauno dabaszinātnieku spēles - konkursa „Per aspera ad astra" („Caur ērkšķiem uz zvaigznēm") nolikums >

♥ Pilsētas atklātās angļu valodas olimpiādes 8. klašu skolēniem (DVĢ) kārtība >

♥ Pilsētas pasaku konkursa, veltīta Starptautiskajai grāmatu dienai, kārtība >

♥ Pilsētas konkursa „Franču dziesma” KĀRTĪBA >

Franču valodas radošo darbu pilsētas konkursa KĀRTĪBA (konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) >

♥  Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases (1. kārtas) organizēšanas un norises kārtība >   Dalībnieku sadalījums pa skolām >    Rezultāti >

♥ Daugavpils pilsētas skolēnu robotu draudzības sacensības "Robotika Daugavpils 2019" organizēšanas kārtība >

♥  Pasākuma latviešu valodas mozaikas mazākumtautību skolu 7.-8. klašu skolēniem "Raiba, raiba valodiņa" kārtība (16. vsk.) >

Dabaszinību un matemātikas interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5. klašu skolēniem organizēšanas kārtība >

♥ 5.-8. klašu radošo darbu konkursa "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" prezentācija >

Ziemassvētku radošā konkursa angļu valodā "Winter in music" kārtība >

♥ Zīmējumu konkursa "Daugavpils lepnums 2018" 1.-4. klasēm organizēšanas kārtība >

♥ Konkursa angļu valodā 1.-4. klašu skolēniem "Jingle bells 2018" kārtība (J. Pilsudska poļu ģimn.) >

Pasākuma "Mēs visi esam Latvijas bērni" kārtība (10. vsk.) >

Konkura angļu valodā 11. klašu skolēniem "American day" nolikums >

Konkursa mazākumtautību skolu 3. klašu skolēniem "Skaista mana tēvu zeme" kārtība >

Kolāžu konkursa "Spilgtākais notikums 20. gadsimta Latvijas vēsturē" kārtība >

Radošo darbu konkursa 5.-8. klasēm organizēšanas kārtība "Atveram durvis nākamajai Latvijas simtgadei" >

Krievu literatūras konkursa 5. klasēm (pēc A.Gaidara "Čuks un Geks") kārtība >

Angļu valodas konkursa "Spelling bee" kārtība >

Pilsētas multilingvistiskās olimpiādes 7.-8. klašu skolēniem rezultāti >

Radošas darbnīcas "Nauma diena" kārtība >   Rezultāti >

♥ Skatuves runas konkursa „ZELTA SIETIŅŠ” nolikums >

R. Blaumaņa literārās prēmijas 14. konkursa nolikums >

Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Roberta Mūka muzeja konkursa nolikums >

EIROPAS VALODU DIENA 2018 DAUGAVPILĪ „KOPĀ VALODU DAUDZVEIDĪBĀ” kārtība (pasākumi veltīti Latvijas simtgadei) >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >