Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2017./2018. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Latviešu  valoda

Latviešu valodas un literatūras 44. olimpiādes kārtība >

Latviešu valodas (izglitibas iestädēm, kas īsteno mazäkumtautibu izglītības programmu) valsts 34. olimpiādes 7.-8. klasēm norises kartība >   Protokols >

Krievu valoda

♦ Krievu valodas (svešvalodas) 22.olimpiādes kārtība >

Angļu valoda

♦ Pilsētas angļu valodas olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem kārtība >

♦ Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klašu skolēniem kārtība >

Vācu valoda

Vācu valodas pilsētas 48.olimpiādes 10.-12. klasēm norises kārtība >

Vācu valodas valsts 48.olimpiādes norises kārtība >

Mājturība

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes mājsaimniecībā 10.-12. klašu izglītojamiem 2. posma kārtība >

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes koka un metāla tehnoloģijās 8.-9. klašu izglītojamiem 2. posma kārtība >

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes tekstīla tehnoloģijās 8.-9. klašu izglītojamiem 2. posma kārtība >

Bioloģija

Bioloģijas 40. novada posma olimpiādes kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi 

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Literārās diskusijas 8.-9. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē"nolikums >

Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju veidotu Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes "Ziemassvētku ieskaņas" organizēšanas kārtība >

Viktorīnas mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem "Soļo pretī simtgadei" kārtība >

♥ XVII starptautiskais vizuālās mākslas Konkursa "Es dzīvoju pie jūras" nolikums > 1. pielikums > 2. pielikums >

♥ Daugavpils vispārizglītojošo skolu jauno talantu literārās jaunrades konkursa „Gaismas Stariņi Latvijas simtgadei” nolikums > Temati > Aicinājums >  Pieteikuma forma >

Konkursa "Daudzveidīga Latvija" mazākumtautību skolu 11. klašu skolēniem kārtība >

Konkursa "Mārtiņdienas jampadracis" 3. klašu skolēniem kārtība >

Vairākās valodas

Eiropas Valodu diena 2017 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidībā" kārtība >1. pielikums > 2. pielikums > 3. pielikums > 4. pielikums > 5. pielikums >

Latviešu valoda

Konkursa "Debess un zeme, un saule mūžam mana" 7. klasēm veltīta J. Jaunsudrabiņam kārtība >

5. Latgales novada Publiskās runas konkursa vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Latgales cilvēki/personības" kārtība >

12. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10. klašu skolēniem >

12. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem >

5. diktātu konkursa "Rakstīt latviski ir moderni" kārtība >

♥ Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu konkursa kārtība >

 R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa nolikums > 

♥ Riebiņu novada domes, Galēnu Kultūrvēstures biedrības, Roberta Mūka muzeja un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa nolikums >

Skatuves runas konkursa „ZELTA SIETIŅŠ” 2017. gada nolikums >

Krievu valoda

Radošās darbnīcas "Nauma diena" kārtība >

Angļu valoda

Dzejas un prozas deklamēšanas konkursa sākumskolas skolēniem "Jingle bells 2017" kārtība >

Konkursa "American Day" kārtība >

Konkursa "Spelling bee" 9.-12. klašu skolēniem kārtība >

Vācu valoda

Skatuves runas konkursa vācu valodā "Manos sapņos un dzejā" rezultāti >

Sākumskola

Konkursa 1.-4. klašu skolēniem "Daugavpils lepnums 2017" kārtība >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >