Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2020./2021. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības (VISC) >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi

Σ  LATVIJAS SKOLĒNU 45. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2019./2020. m. g. >

2018./2019. m. g. >

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >