Konkursi, pasākumi pedagogiem

2019./2020. mācību gads

Ikgadēja 19. Latgales angļu valodas un CLIL skolotāju metodiskās konference „CHANGES and CHALLENGES: English Language Teaching and 21st Century Skills” >    Karte >    Anketa >

Konkursa "Jaunais Daugavpils skolotājs 2019" nolikums >  Pielikums >

2018./2019. mācību gads

Konkursa "Jaunais Daugavpils skolotājs 2018" nolikums > Pielikums >

Ikgadejās 18. Latgales angļu valodas skolotāju metodiskās konferences ,,Competence-based Teaching and Learning - Gateway to Learner's Success" kārtība >

♦ III Latgales reģiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju Valodu simpozija „Valodas loma kompetenču izglītībā” kārtība > 1. pielikums > 2. pielikums >

2017./2018. mācību gads

♦ A līmeņa pedagogu tālākizglītības kursu programma datorgrafikā „Vektorgrafikas programmas Adobe Illustrator pamati” > Programma Illustrator _Progr.pdf

Valodas

17 . Latgales anglu valodas skolotāju  metodiskās konferences ,,English Language Teaching: Challenges and Strategies for Success" ("Angļu valodas mācīšana: izaicinājumi un stratēģijas panākumu gūšana") kārtība > 1. pielikums - karte > 2. pielikums - anketa >

♦ Latgales regiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju valodu simpozijs "Valodas loma kompetenču izgītībā" kārtība > Karte > Anketa >

Konkursa "SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs 2017" nolikums >

2016./2017. mācību gads

♦ XI Latgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā programma >

CLIL konferences kārtība >

♦ Praktisko nodarbību 8 stundu kurss “Ceļš pie sevis” 1. modulis >

 Daugavpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāji apkopoja pieredzes apmaiņas semināra materiālus un izveidoja prezentāciju “Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem” >

 Konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļu un Baltijas valstu aicinājums izglītības pētījumiem un augstākās izglītības ilgtspējīgumam” konferences_programma_04_05_10_2016.pdf

♦ Bezmaksas seminārs (A programmas apliecība) skolu pedagogiem un psihologiem par izdegšanas profilaksi skolotājiem un ņirgāšanās profilaksi skolā SeminaraVivendiProgramma.pdf 

♦ Konkurss "SWEDBANK jaunais Daugavpils skolotājs 2016" >

 Konkurss "Pedagoģiskās meistarības balva 2016" >

♦ Latgales reģiona valodu (latviešu, krievu, angļu) skolotāju valodu foruma "Valodas loma kompetenču izglītībā" kārtība > 1. pielikums > 2. pielikums > 3. pielikums >

Latviešu valoda

♦ Latvijas mazā teātra viesizrāde pirmsskolas un sākumskolas skolēniem “Tiks un Taks” TIKSunTAKS.pdf 

Angļu valoda

"Express publishing" seminārs >

2015./2016. mācību gads

 Pilsētas vizuālās mākslas un mājturības tehnoloģiju skolotāju veidoto atklātņu izstādes "Ziemassvētku noskaņas" organizēšanas kārtība >

♦ Pasākuma "Pedagoģiskās meistarības balva 2015" laureāti >

Latviešu valoda

♦ 10. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskie lasījumi „Lasītprasme – pamats valodas prasmju (lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, runāšana) pilnveidei latviešu valodas un literatūras stundās" >  Klausītāja anketa >    Ziņotāja anketa >

Krievu valoda

Vācu valoda

♦ Konkursa „Latgales reģiona vācu valodas skolotājs 2015/2016” nolikums >

2014./2015. mācību gads

Latviešu valoda

Angļu valoda

2013./2014. mācību gads

Latviešu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

 Citi

2012./2013. mācību gads

Valodu dienas>

Franču valoda

Krievu valoda

Poļu valoda

Vācu valoda

Sports

Dažādi