Individuālo mācību konts – pieaugušo izglītības iespējas nākotnē

Aicinām š.g. 19. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 gan iedzīvotājus, gan pašvaldību un NVO pārstāvjus piedalīties koprades darbnīcā, kuras laikā aktīvi veidosim jaunās pieaugušo izglītības pieejas – individuālā  mācību konta – mērķauditorijas nepieciešamo vajadzību un prasmju sarakstu. Šī tikšanās ar IZM pārstāvi notiks Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, 9.kabinetā (Daugavpilī, Saules ielā 7). Uz tikšanos lūgums pieteikties pie Ilzes Onzules, izglītības metodiķes pieaugušo izglītības jautājumos, pa tālruni 29252443.  

Jaunā pieeja pieaugušo izglītībā – individuālais mācību konts būs personīgs virtuāls konts, kas pieaugušajiem nodrošinās piekļuvi individualizētam mācību budžetam un mācību iespējām, kas atbilst valsts noteiktiem kritērijiem un darba tirgus vajadzībām.

Paredzēts, ka individuālais mācību konts ietvers vienotu informācijas un pakalpojumu platformu par pieaugušo izglītības un atbalsta iespējām, mācību un karjeras attīstības prasmju novērtēšanas rīkus, kas var tikt saistīti ar darba devēja mērķiem. Tāpat jaunā pieeja nodrošinās vienotu piekļuvi kvalifikācijas dokumentiem par iegūto izglītību, sertifikātiem un apliecinājumiem.

Lai veidotu plašākas iespējas un tiesības pieaugušajiem piedalīties izglītībā profesionālo prasmju un zināšanu pilnveidei, ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu, 14,3 miljonu eiro apmērā veidos konceptuāli jaunu pieeju – individuālo mācību kontu izveidi. 

Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” 2.3.reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” 2.3.1.4.i. investīcijas “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” īstenošanu” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.