Daugavpilī tika sveikti skolotāji – konkursu laureāti

Latviešu literārās valodas vārdnīcā ir teikts, ka SKOLOTĀJS ir mācīšanas un audzināšanas speciālists, bet katrs no mums zina, ka skolotājs ir kas daudz, daudz vairāk: skolotājs ir MENTORS, kurš palīdz attīstīt spēcīgās puses un piestrādāt pie vājākajām, skolotājs ir SUPERVARONIS, kurš iedvesmo paveikt neiesējamo; skolotājs ir ATBALSTĪTĀJS, kurš jūt līdzi ikvienam audzēknim ikdienā un lielos notikumos, kurš ir blakus arī neredzot; skolotājs ir AKTIERIS, kurš spēlē audzēkņu dzīvē ļoti nozīmīgu lomu; skolotājs ir DĀRZNIEKS, kurš katru dienu sēj sev apkārt arvien jaunas zināšanas; skolotājs ir FILOZOFS, kurš vienmēr atbildēs uz jautājumiem un parādīs virzienu, kur atbildes meklēt.. Skolotājs ir neatsverama daļa no mums katra!  

Līdz ar to š.g. 5.oktobrī Starptautiskajā Skolotāju dienā Daugavpils Vienības namā uz svinīgo pasākumu pulcējās Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu administrācija un pedagogi, lai pateiktu PALDIES ikvienam patiesi sava darba entuziastam, katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus.

Svinīgais pasākums sākās ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa svinīgo uzrunu, kurā priekšsēdētājs akcentēja pedagogu grūto ikdienas darbu un novēlēja panākumus un izdošanos turpmāk, savukārt priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs, sveicot skolotājus, katram pedagogam veltīja sirsnīgus apsveikuma un uzmundrinājuma vārdus. Svinīgo  skolotāju sumināšanas pasākumu vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Pavisam svinīgajā pasākumā tika sveikti 93 pedagogi, kuri kļuva par izglītības pārvaldes organizēto konkursu laureātiem.

Pagājušajā, 2022./2023.mācību gadā, lai īstenotu metodisko darbu, tika izvirzītas šādas prioritātes: pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās; kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju aktualizēšana mācību procesā; stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. Savukārt šogad, lai noskaidrotu, cik veiksmīgi tās tika realizētas, tika izsludināts konkurss “Pedagoģiskās meistarības balva 2023”. Šim konkursam pavisam bija pieteikti 67 pedagogi, no kuriem 30 labākie (katrā metodiskajā prioritātē) saņēma Izglītības pārvaldes Goda rakstus un pārsteiguma dāvanas. Konkursam “Daugavpils Jaunais skolotājs 2023” bija pieteikti 13 dalībnieki (izglītības iestādē strādā no 1-5 gadiem un guvuši skolēnu un kolēģu atzinību), no kuriem 2 saņēma Izglītības pārvaldes veicināšanas balvas, bet galveno balvu ieguva Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas skolotāja. Pirmo reizi šogad tika izsludināta pieteikšanās arī Izglītības pārvaldes apbalvojumam “Mūža aicinājums”, kur ar Izglītības pārvaldes Goda rakstiem tika apbalvoti 11 pedagogi, kuri iestādē nostrādājuši ilgus darba gadus (vairāk nekā 40 gadus) un atstājuši nozīmīgu devumu izglītības iestādē, bet 2 pedagogiem tika pasniegti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Goda raksti.   

Ar pirmajiem pedagoģiskajiem soļiem asociējas iespējas, panākumi un atbalsts. Tas ir cerību un ieceru laiks, tāpēc ar aplausiem tika sveikti un novēlēta veiksme 31 jaunajam skolotājam (no tiem 23 jau ir neliela pieredze, mācoties studiju laikā, bet 8 – šajā mācību gadā pirmo reizi uzsāka pedagoģiskās darba gaitas).

Šodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties kopā ar skolēniem. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī bērni un jaunieši, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi, – ir jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāadaptējas jaunajos apstākļos. Skolotāji, lai jums viss izdodas!     

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde