Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes dalība ikgadējā Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoru seminārā

2024. gada 26. janvārī norisinājies ikgadējais Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoru seminārs, kurā piedalījās Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, vadītājas vietniece izglītības jomā Jekaterina Krankale un pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova, daloties pieredzē par veselības veicināšanas aktivitāšu izstrādi un īstenošanu iestādē.

Uzstāšanās laikā iestādes vadītāja J. Jankovska pievērsa uzmanību iestādes prioritātei veselības jomā: attīstīt izglītojamo veselīga dzīves veida ieradumus un caurviju prasmes, veicinot bērnu harmonisko vispusīgu attīstību, kā arī pastāstīja par iestādes darba virzieniem ar vietējo kopienu. Veiksmīgi sadarbojoties ar vietējo kopienu, Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde sniedz izglītojamajiem iespēju bezmaksas apgūst interešu izglītības programmu “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” Daugavpils Ledus hallē, kuru īsteno Sporta skola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Pateicoties aktīvai sadarbībai ar Daugavpils Inovāciju centru, iestādes izglītojamajiem ir iespēja piedalīties izzinošās nodarbībās par veselīga uztura pamatprincipiem.

Semināra turpinājumā vadītājas vietniece izglītības jomā J. Krankale pastāstīja par veselības veicināšanu izglītības iestādē caur projektu nedēļām, atvērto durvju dienām, ģimenes līdzdalību un mērķtiecīgu sadarbību ar vietējo kopienu. Pirmsskolas izglītības skolotāja I. Arhipova padalījās pieredzē par jaunām sadarbības iespējam ar ģimenēm un vietējo kopienu, prezentējot video materiālu par īstenotājām aktivitātēm veselības jomā ar vecāku aktīvu iesaisti un līdzdalību.

Vairāk informācijas par semināra norisi šeit

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
J. Krankale