Sākusies nākamo pirmklasnieku reģistrācija mācībām Daugavpils skolās 2024./2025.mācību gadam

1.februārī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās izglītības iestādēs sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija. Pirmajā reģistrācijas dienā uz plkst.15.00 apkopotie dati liecina, ka skolās jau pieteikti 586 nākamie pirmklasnieki, kas ir par 49 pirmklasniekiem mazāk, nekā pagājušā gada pirmajā reģistrācijas dienā. 2024./2025.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2024.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

Skolās vecāku iesniegumi tiek pieņemti rindas kārtībā, bet rindas kārtas numuru var ietekmēt prioritārie bērni. Jau tagad redzams, ka, piesakot bērnu skolai, vecāki (aizbildņi) arī izmantoja šīs piedāvātās priekšrocības (izglītības iestāde, kurā bērni apguvuši pirmsskolas izglītības programmu; kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas; izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni; izglītojamie ar kustību traucējumiem izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem) – 227 pieteikumi. Šīs priekšrocības var izmantot līdz pamatreģistrācijas laika beigām, t.i., līdz 29.februārim.

Piereģistrējot bērnu 1.klasē, vairāk kā puse vecāku aktīvi izmantoja elektroniskās reģistrācijas iespējas – elektroniski saņemts 301 vecāku (aizbildņu) pieteikums, bet klātienē tika iesniegti 285 pieteikumi. Aicinām vecākus (aizbildņus), kuri vēl nav pieteikuši savus bērnus pirmajā klasē, iesniegt iesniegumu ATTĀLINĀTI, PARAKSTOT TO AR DROŠU E-PARAKSTU un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu!

Pirmklasnieku pamatreģistrācija ilgs līdz š.g. 29.februāra plkst.16.00, lai gan bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 31.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt 891 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

Plašāka informācija par bērna reģistrēšanu 1.klasē pieejama šeit: https://izglitiba.daugavpils.lv/vispareja-izglitiba/bernu-registresana-1-klase/

“Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē” atrodama šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2023/230.32

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde