Logopēdu seminārs Daugavpils Zinātņu vidusskolā

Š.g. 28.februārī Daugavpils Zinātņu vidusskolā notika pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Didaktisko materiālu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma izglītojamajiem individuālās logopēdijas nodarbībās”.

Semināru vadīja Daugavpils Zinātņu vidusskolas logopēdes Rita Osipova un Ludmila Ladošina. Seminārā pirmajā daļā logopēde R.Osipova dalījās ar savu pieredzi un iepazīstināja ar pašizgatavotiem materiāliem skaņu automatizēšanai pirmsskolā. L.Ladošina stāstīja par lasītprasmes veidošanu sākumskolā, par grūtībām un metodēm to pārvarēšanā. Ja regulāri kopā ar bērnu lasa un spēlējas, tad pozitīvs lasīšanas un mācīšanās rezultāts būs acīmredzams.  

Semināra laikā bibliotekāre Inese Iščenko iepazīstināja pilsētas logopēdus ar skolas pasūtītajiem mācību līdzekļiem, kurus logopēdi var izmantot savā darbā.

Seminārā otrajā daļā logopēdiem bija iespēja praktiski līdzdarboties: izmēģināt spēles variantus skaņu automatizēšanai un lasītprasmes veidošanai, kā arī izmēģināt pašizgatavotas interaktīvas spēles. Lai nedaudz pārslēgtos no intensīvās mācību darbības, logopēdiem bija iespēja atbildēt uz “Āķīgiem jautājumiem”, izmantojot mācību platformu Kahoot.

Semināra beigās pilsētas logopēdi bija pateicīgi par aizraujošo un lietderīgo semināru, par jaunām idejām un radošumu!

Paldies skolas administrācijai par palīdzību semināra organizēšanā, Jūlijai Veličko un Oļegam Girkinam par tehnisko atbalstu un pilsētas logopēdiem par pozitīvo atmosfēru un radošo darbību!

Lai sokas un izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas logopēdes
Ludmila Ladošina un Rita Osipova