Noticis apmācību cikls Daugavpils izglītības iestāžu administrācijai

Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (Izglītības pārvaldes) laika posmā no 21.februāra līdz 13.martam organizēja Daugavpils izglītības iestāžu direktoriem/vadītājiem, viņu vietniekiem un Izglītības pārvaldes speciālistiem apmācību ciklu.

Apmācību programmā tika iekļauti jautājumi par cilvēkresursu un finanšu vadību, kā arī par datu iegūšanu un apstrādi.

Nodarbību “Komandas vadība” vadīja lektore Inga Gleizdāne, iesaistot klausītājus komunicēšanā par veiksmīgu komandas veidošanu. Lektore nodarbības laikā analizēja personības iezīmes, kuriem ir vēlme vadīt citus un uzņemties kādas grupas vadību. Šīs nodarbības laikā klausītāji atsvaidzināja savas zināšanas par to, kāds ir harizmātisks vadītājs un līderis, kurš dabiski rada aizrautību grupas dalībnieku vidū un kura vīzijai uzticas.

Otro nodarbību “Datu ievākšana, darbs ar datiem”  vadīja lektore, Asoc. prof. Zane Vārpiņa. Lektore pievērsa uzmanību tam, ka pētniecības un jebkuru datu vākšana un organizēšana ir nepārtraukts darbs, ka dati ir jebkuras iestādes attīstības pamats, jo tie veido pilnīgu priekšstatu par konkrētu jomu. 

Lektors Rihards Garančs trešajā nodarbībā “Modernā datu apstrāde ar MS Excel” klausītāju uzmanībai piedāvāja iepazīties ar programmas MS Excel jaunākās versijas sniegtajām iespējām korektā datu apstrādē, attēlošanā un analīzē. Šīs prasmes ļauj precīzāk izanalizēt un attēlot nepieciešamo informāciju.

Pēdējā apmācības cikla nodarbība “Finanšu vadība”, lektores Dr. Natalijas Točelovskas vadībā, deva iespēju ne tikai apgūt teorētiskus grāmatvedības pamatus, bet arī piedalīties “uzņēmuma” finanšu prognozēšanā un vadībā, lai nodrošinātu “uzņēmuma” konkurētspēju un paaugstinātu tā pievienoto vērtību.

Programmas dalībnieki tikās arī ar Rīgas 72.vidusskolas direktoru, Latvijā plaši pazīstamu ekspertu izglītojamo mācību snieguma vērtēšanas jautājumos, Pāvelu Pestovu, lai kopā diskutētu par to, kā teoriju pārveidot par efektīvu praksi, vērtēšanai kļūstot par katra skolēna izaugsmes dzinuli.

Sniedzot atgriezenisko saiti par apgūto, programmas dalībnieki uzreiz arī iezīmēja tēmas, kuras katram būtu dziļāk un pamatīgāk jāizstudē gan patstāvīgi, gan iesaistot citus pedagogus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde