Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII nākamie pirmklasnieki sacentās zināšanu viktorīnā „Esmu gatavs skolai!”

No 16.aprīļa līdz 19.aprīlim astoņas Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes nākamo pirmklasnieku komandas sacentās zināšanu viktorīnā “Esmu gatavs skolai!”, demonstrējot pirmsskolā gūtās zināšanas un sadarbības prasmes.

Zināšanu viktorīnas notika visās četrās iestādes programmu īstenošanas vietās – Jātnieku ielā 66, Inženieru ielā 16, Smilšu ielā 100 un Šaurajā ielā 20 –, katrā no viktorīnas dienām sacenšoties sagatavošanas grupu pāriem no dažādām iestādes programmu īstenošanas vietām. Viktorīnā tika iekļauti astoņi uzdevumi no pirmsskolas izglītības programmas mācību jomām, kā arī uzdevumi skolotājiem un komandu līdzjutējiem. Viktorīnas dalībnieku veikumu vērēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija iestādes izglītības metodiķi un vadītāja. Vienā no viktorīnas dienām žūrijai pievienojās arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības kvalitātes eksperte Jeļena Azareviča, kura ir dibinātāja pārstāvis Iestādes padomē.

Viktorīnu norises laikā iestādes sagatavošanas grupu pedagogiem un vadības komandai bija iespēja bērnu darbībā novērot un pamanīt sava ieguldītā darba stiprās puses un arī attīstības vajadzības, īstenojot vienotu pieeju bērnu sagatavošanā skolai visās iestādes programmu īstenošanas vietās.  

Paldies iestādes izglītības metodiķiem Annai Baltrūnei un Dagnijai Strodei par viktorīnas uzdevumu sagatavošanu un vadītājas vietniekiem izglītības jomā Lolitai Fiļipovai, Dainai Vilmanei, Vitai Kazanovai un Ilzei Zīlei par viktorīnu norises organizēšanu un vadīšanu!

#DaugavpilsĶīmijasPII

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša,
Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv