Starptautiskā teātra diena Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestādes 4. grupā “Ziediņš”

Starptautisko teātra dienu 1962. gadā iedibināja UNESCO Starptautiskais teātra institūts (International Theatre Institute (ITI)). ITI nacionālie centri un teātra cilvēki visā pasaulē šo dienu ik gadu atzīmē 27. martā. Arī Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestādē ik gadu šajā dienā aktīvi iesaistās gan skolotājas, gan audzēkņi.

Spēle un spēlēšanās ir dabiska bērna dzīves sastāvdaļa. Arī  teātris ir spēle, īpaši leļļu teātris. Šogad Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestādes 4. grupas “Ziediņš” skolotājas sagatavoja bērniem leļļu teātra uzvedumu “Kas teica ŅAU?” (pēc V. Sutejeva pasakas motīviem). Pie šīs grupas bērniem ciemos atnāca arī kaimiņi – jaunākie draugi no 3. grupas „Lācēns”.

Pirms teātra izrādes skolotājas pastāstīja bērniem par uzvedības noteikumiem teātrī. Lai atbildētu uz jautājumu – par ko tiks stāstīts leļļu teātra izrādē un kas būs galvenais varonis – bērni noskatījās raidījuma “UKULELE” fragmentu un minēja mīklas.  Pēc tam bērni “bānītī” devās uz pasakas skatīšanos.

Vienkāršs, bērniem saprotams sižets, jautras un krāšņas lelles, dabas skaņas un skaistas dziesmiņas izraisīja bērniem daudz pozitīvu emociju – prieku, empātiju, smieklus un smaidus. Pasakas beigās bērni jautri dejoja un lēkāja L. Reinieka dziesmiņas par jautrām vardēm pavadībā.

Vēl bērniem bija interesanta iespēja noskatīties leļļu teātra izstādi un uz brīdi kļūt par leļļu teātra aktieriem.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestādes
4.grupas “Ziediņš“ skolotājas