Informācija obligātā izglītības vecuma sasniegušo nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju vecākiem/aizbildņiem

Lai ukraiņu bērni veiksmīgāk socializētos jaunajā dzīvesvietā, tiek plānotas izmaiņas likumdošanā. Būs noteiks, ka, sākot ar 2024.gada 1.septembri ikvienam obligātās izglītības vecumu sasniegušajam nepilngadīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram piešķirts pagaidu aizsardzības statuss, jāuzsāk mācības Latvijas izglītības iestādēs klātienē. Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un ieviesusi sabiedriskai apspriešanai atbilstošas ​​izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tuvākajā laikā dokuments tiks nosūtīts izskatīšanai valdībā.

Latvijā obligātās izglītības vecums ir no 5 gadiem. Nepilngadīgie Ukrainas civiliedzīvotāji atbilstoši vecumam var apgūt pirmsskolas izglītības programmu vai vispārējās pamatizglītības programmu. Mācoties Latvijas izglītības iestādēs ukraiņu bērniem būs iespēja saņemt visu nepieciešamo atbalstu gan pašsajūtas un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai, gan nepieciešamo atbalstu mācībās un palīdzību integrēties sabiedrībā. 

Lai varētu pieteikt savu nepilngadīgo bērnu kādā Daugavpils pilsētas izglītības iestādē 2024./2025.mācību gadam, vecāki/aizbildņi līdz š.g. 31.maijam ir aicināti doties uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (Saule ielā 7, Daugavpilī) un pie klientu apkalpošanas speciālistes (1.stāvā) aizpildīt informācijas veidlapu. Izglītības pārvaldes speciālisti izvērtēs pieprasījumu pēc vietām un norīkos bērnus uz izglītības iestādēm, kurās būs brīvas vietas.

Klientu apkalpošanas speciālistes darba laiks ir:

  • pirmdienās no plkst.8.00-18.00,
  • otrdienās-ceturtdienās no plkst.8.00-17.00,
  • piektdienās no plkst.8.00-16.00.
    Pusdienu pārtraukums no plkst.13.00-14.00.