Arhīvs: Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2020./2021. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Latviešu valoda

Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes norises kārtība >     Grozījumi (23.02.2021.g.) >

Latviešu valodas (izglītības iestãdēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 37. olimpiādes norises kārtība >

♦ Daugavpils pilsētas Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes protokols >

Angļu valoda

Angļu valodas 50. valsts olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība >

Franču valoda

Franču valodas valsts 51. olimpiādes 2. posma norises kārtība >

Franču valodas valsts 51. olimpiādes norises kārtība >

Vācu valoda

Vācu valodas valsts 51. olimpiādes norises kārtība >

Matemātika

Matemātikas 71. olimpiādes (9.-12. klašu izglītojamiem) 2. posma organizēšanas un norises kārtība >

Fizika

Fizikas 71. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība >

Fizikas valsts 71. olimpiādes 3. posma norises kārtība >

Ķīmija

Ķīmijas olimpiādes novada posma norises kārtība >

Bioloģija

43. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība (ar grozījumiem) >

Dabaszinības

Eiropas Savienības Dabaszinību olimpiādes (EUSO) atlases (1. kārtas) organizēšanas un norises kārtība >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi

Σ  LATVIJAS SKOLĒNU 45. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES NOLIKUMS >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Franču valodas radošo darbu pilsētas virtuāla konkursa kārtība (konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) >

Ziemassvētku  radošā konkursa “Sprīdītis’Christmas in the U.S.” kārtība >

Daugavpils pilsētas mājturības, vizuālās mākslas skolotāju veidotu Ziemassvētku egīšu rotājumu izstādes “Ziemassvētku pasaka” organizēšanas kārtība >

Konkursa angļu valodā “Spelling Bee” nolikums >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2019./2020. m. g. >

2018./2019. m. g. >

2017./2018. m. g. >

2016./2017. m. g. >

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >

2011./2012. m. g. >