Normatīvie dokumenti

Latvijas Republikas izglītību reglamentējošie normatīvie akti 

Skolēnu drošības jautājumi

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi, lēmumi

           Paskaidrojuma raksts >

          Paskaidrojuma raksts >

Izglītības pārvaldes rīkojumi, normatīvie akti, reglamentējošie dokumenti