Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta aktualitātes

Projekta aktualitātes skolās līdz 2022. gada oktobrim

Projekta aktualitātes skolās līdz 2021. gada oktobrim

Projekta aktualitātes biedrībās

Projekta aktualitātes līdz 2022. gada oktobrim

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai līdz 2021. gada 17. maijam

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai līdz 2020. gada 29. maijam