Darbīgās kopienas

Kopš 2019. gada marta Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council
pārstāvniecību Latvijā īsteno izglītojošu iniciatīvu “Darbīgās kopienas”, kuras mērķis ir
attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas
darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta
aktivitātes turpināsies līdz 2021. gada 30. jūnijam. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde ir
projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs.

Projekta aktivitātes

Informācija par projekta aktivitātēm līdz 2022. gada novembrim