Skolvadības attīstība Baltijas reģionā

Projekta mērķis ir skolvadības attīstība Baltijas reģionā, pamatojoties uz Latvijas. Lietuvas, Igaunijas un Eiropas labāko pieredzi.

Projekts „Skolvadības attīstība Baltijas reģionā” ir paredzēts inovāciju ieviešanai skolas vadītāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas programmās, izstrādājot mūsdienīgus mācību materiālus un metodoloģijas. Projektā darbojas Baltijas reģiona skolvadības pētnieku un praktiķu komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Projekta darbs ir ļoti nozīmīgs mūsdienu mainīgajā pasaulē, jo uzlabojumi ir nepieciešami šādās skolas menedžmenta jomās:

  • skolas darbības stratēģiskā plānošana; 
  • motivācijas sistēmas attīstīšana; 
  • spēja pārvaldīt organizatoriskās izmaiņas; 
  • sadarbības attīstīšana ar citām institūcijām; 
  • finanšu, materiālo un cilvēkresursu piesaistīšana un vadība; 
  • skolas darbības rezultātu vērtēšana; 
  • komandas izveidošana un komandas darbs; 
  • ārvalstu sasniegumu izglītības jomā un demokrātisko vērtību ieviešana; 
  • vadītāja personības īpašību pilnveide.

Projekta rezultāti tiks izmantoti dalīborganizāciju skolu vadītāju mācībās, publiskoti internetvidē un masu medijos. Novatoriskās programmas tiks integrētas dalīborganizāciju pasākumos un mācību plānos.

Projekta periods:

No 01.09.2008. lidz 01.07.2010.

Aktivitātes un pasākumi

Dokumenti lejupielādei

Foto