Visas ziņas

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Strādājošie var mācīties latviešu valodu un apgūt datorprasmes bez maksas

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) var iesniegt pieteikumu datorzinību izglītības programmu apguvei.  Turpinās pieteikšanās arī valsts valodas programmu apguvei….

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni

Katram pedagogam savā profesionālajā ceļā ir svarīgi ne tikai sniegt zināšanas, bet arī mācīties pašam, gūstot jaunu un vērtīgu pieredzi, tāpēc Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde turpina darboties kā mācīšanās organizācija pedagogu līmenī, lai…

Izglītojošs pasākums „Uzmanību attīstošie starpbrīži”

Izglītojošs pasākums „Uzmanību attīstošie starpbrīži”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības psihologi savās izglītības iestādes martā aktualizēja uzmanības lielo nozīmi mācību procesā un ikdienas dzīvē, organizējot skolas pasākumu “Uzmanību attīstošie starpbrīži”. Uzmanība ir viens no svarīgākajiem izziņas procesiem. Tas ir faktors,…