Logopēdu seminārs Daugavpils Zinātņu vidusskolā

Logopēdu seminārs Daugavpils Zinātņu vidusskolā

Š.g. 28.februārī Daugavpils Zinātņu vidusskolā notika pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Didaktisko materiālu pielietojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma izglītojamajiem individuālās logopēdijas nodarbībās”. Semināru vadīja Daugavpils Zinātņu vidusskolas logopēdes Rita…

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”

Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”

2024. gada 27. februārī Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar Daugavpils Inovāciju centru organizēja pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības skolotājām, vadītāju/direktoru vietniekiem un metodiķiem “Digitālais mācību saturs mūsdienīgā izglītības procesā vienotai skolai”. Pieredzes…