Daugavpils Zinātņu vidusskola

Sesto klašu skolēnu domas par barikāžu laiku

Sesto klašu skolēnu domas par barikāžu laiku

Kopš 1991. gada notikumiem 20. janvāris ir barikāžu aizstāvju atceres diena. Ņemot talkā programmas “Latvijas skolas soma” piedāvāto dokumentālo filmu ”Mūsu barikādes”,  Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6. klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām pārrunāja to laiku…

Ieskatīšanās pagātnē

Daugavpils Zinātņu vidusskolas 7.a, 7.b un 7.c klases skolēni Pilsoniskuma nedēļas ietvaros 1. semestra nogalē noskatījās divas programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātās latviešu filmas: “Cilvēka bērns” un “Vienīgā fotogrāfija”. Jāņa Streiča filma “Cilvēka bērns”…

Izzināt vēsturi muzejā ir interesanti

Izzināt vēsturi muzejā ir interesanti

21. decembrī, pateicoties programmai „Latvijas skolas soma”, Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6.d klases skolēni devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, lai piedalītos izzinošā nodarbībā “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas iepazīšana”. Daugavpils Novadpētniecības…

Ko Billes stāsts māca mūsdienu skolēniem

Ko Billes stāsts māca mūsdienu skolēniem

2022.gada 2 . un 6 . decembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolas 5. un 6.klašu skolēni noskatījās programmas “Latvijas skolas soma” piedāvāto mākslas filmu “Bille”. Tā stāsta par mazas meitenes bērnību un viņas ģimeni. Mūsu skolēniem tika…

Muzejs piedāvā – pils, bruņinieki un dāmas

Š.g. 21. decembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6.e klases skolēni izmantoja programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu un apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja nodarbību “Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils”. Nodarbība bija aizraujošs ceļojums pagātnē, kas…

Otrklasnieki iepazīst muzeju

14.decembrī, pateicoties programmai „Latvijas skolas soma”, Daugavpils Zinātņu vidusskolas 2.c klases skolēni devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, lai piedalītos izzinošā nodarbībā “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas iepazīšana”. Skolēnu sasniedzamais rezultāts…

Programmas “Latvijas skolas soma” garšīgā nodarbība

Novembra beigās Daugavpils Zinātņu vidusskolā viesojās programmas “Latvijas skolas soma” “garšīgākais” dalībnieks –  “Ikšķiles saldējums”. 1. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar “Ikšķiles saldējuma” pārstāvjiem, kuri pastāstīja par pilsētu Ikšķili, par to, kā radies…

Billes stāsts šodienas bērniem

Š.g. 2. decembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolas 5. un 6. klašu skolēni izmantoja programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu un noskatījās spēlfilmu “Bille”. Skolēni ar interesi sekoja notikumiem, kuri risinājās uz ekrāna. Viņi juta līdzi Billei,…

Par labestību un nepadošanos

Š.g. 15. decembrī Daugavpils Zinātņu vidusskolas zālē 2. klašu skolēni izmantoja programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājumu un noskatījās animācijas filmu „Zelta zirgs”. Vispirms notika ievadnodarbība, kurā tika runāts par latviešu rakstnieku Raini un viņa…