Izglītības pārvalde

MA darba analīze – Gadagrāmata 2020./2021.

Direktora vietnieki audzināšanas jomā Dizains, mājturība, vizuālā māksla Sociālie pedagogi Angļu val. Bilingvālās izglītības koordinatori Dabaszinātņu joma Izglītības psihologi Krievu val. un literatūra, poļu valoda, franču val., vācu val. Logopēdi, surdopedagogi, speciālie pedagogi Latviešu…