Erasmus+

Erasmus+ mobilitāte Barselonā

13.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa…

Projekta partneru vizīte Daugavpils 13.vidusskolā

21.10.2021. Laika posmā no 5. līdz 14.oktobrim mūsu skolā tika organizēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-ES01-KA229-063826_2 “Hum@n tīkli sadarbībai – jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē”. —– …

Māksla kā mācīšanas un mācīšanās sastāvdaļa

15.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 7.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Inga…

“Kopā dažādībā” starpvalstu sanāksme

19.10.2021. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Together in our Diversity” (“Kopā dažādībā”; līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas divas skolotājas no 2021.gada 8.oktobra līdz 13.oktobrim piedalījās starpvalstu sanāksmē,…

CLIL – technology & ICT Tools kā skolotāja dzīves daļa

21.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas projekta “Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Renata…

Uz Maltu pēc jaunas pieredzes Erasmus+ projekta ietvaros

21.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas skolotāji turpina aktīvu Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) realizēšanu. —–  No 2021.ggada 4.oktobra līdz 15.oktobrim Maltā notika profesionālās pilnveides…

Kursi Islandē

22.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa…

Erasmus+ projekta “PlayEG” koordinatoru tikšanās Portugālē

25.10.2021. Š.g. 19.oktobrī angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko un ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs devās uz Mangualdi Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir stiprināt un dziļāk apgūt uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dažādās…

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu prakse Eiropas Savienībā

25.10.2021. Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā noslēdzās skolas audzēkņu mobilitātes Erasmus+ projektā „Internacionalizācijas pilnveidošana, organizējot praksi Eiropas uzņēmumos ēdināšanas un viesmīlības jomās” (Nr.2020-1-LV01-KA102-077186). Šajā, epidemioloģiski tik nestabilajā, gadā 22 audzēkņiem izdevās paaugstināt un nostiprināt savas…