Jaunumi

 • Jau nedēļu notiek nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

  08.02.2021.

  No š.g. 1. februāra pilsētas skolās sākās nākamo pirmklasnieku reģistrācija. 2021./2022. mācību gadā mācības 1. klasē uzsāks 2014. gadā dzimušie bērni, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

 • Skolu ziņas: Papildu atbalsts skolēniem mācībās tiek nodrošināts

  08.02.2021.

  Valstī turpinoties ārkārtas situācijai Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, daudz kas no ierastā notiek atšķirīgā veidā, meklējot labākos risinājumus mācību procesa īstenošanai.Arī Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) darbība Daugavpils 3.vidusskolas turpinās, tikai mainījies tās formāts. Projektā iesaistītie 20 skolas darbinieki – skolotāji, pedagoga palīgi un laboranti – rūpējas par to, lai ārkārtas situācijā sniegtu konkrētu atbalstu mācību procesā un nepieļautu skolēnu mācību sekmju pasliktināšanos.

 • Skolu ziņas: Mobilitāte Daugavpils 11. pamatskolas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA2) projektā „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”

  08.02.2021.

  2021. gadā no 3. līdz 5. februārim attālināti, ZOOM platformā, tika novadīta septītā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektā „Es un Jūs – ar mākslas palīdzību uz labāku nākotni”. Projekta koordinators ir Polija, partnervalstis ir Latvija, Portugāle un Turcija.

 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē iedzīvotājiem tiešsaistes bezmaksas latviešu valodas kursus

  05.02.2021.

  Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kursu norise tiks organizēta attālināti jeb tiešsaistē. Tas nozīmē, ka tiem, kuri pieteiksies kursiem, ir jāpārzina vai būs papildus jāapgūst tiešsaistes (ZOOM, WhatsApp, Skype u.c.) mācību prasmes.

 • Silto džemperu dienas izaicinājums - reāla rīcība klimata labā!

  05.02.2021.

  9. februārī Vides izglītības fonds aicina Latvijas izglītības iestādes, uzņēmumus, pašvaldības, ģimenes - ikvienu - piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā tradicionāli telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi tiek aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

 • VISC: Profesionālās kompetences pilnveides seminārs mūsdienu deju pedagogiem

  04.02.2021.

  Valsts izglītības satura centrs š.g. 16.februārī plkst. 13.00 rīko mūsdienu deju kolektīvu vadītājiem un pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides attālinātu semināru (6 stundas) „Izaicinājumi un iespējas mūsdienu deju nodarbību organizēšanā attālināto mācību laikā”. Seminārā tiks sniegta informācija par motivāciju turpināt darbu izaicinošos attālinātā darba apstākļos, praktiski ieteikumi darbam tiešsaistes platformās, organizējot deju nodarbības un treniņus, kā arī sniegti labās prakses piemēri nodarbībām attālināti.

 • Latvijas skolu Ziemas festivāls 2021

  04.02.2021.

  Daugavpils pilsētas skolēni katru gadu (izņemot 2020.gadu) aktīvi piedalījās ziemas sporta aktivitātītes, tai skaitā Latvijas skolu Ziemas festivālos, kurus organizē Latvijas Sporta federācijas padome. Iepriekšējos gados skolēni startēja ziemas orientēšanā, slēpošanā, biatlonā, izcienot godalgotas vietas. Šogad tas būs virtuāli.

 • IKVD ziņas: Rīcības shēma gadījumiem, ja skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

  04.02.2021.

  No 8. februāra ar drošības pasākumiem mācības klātienē atsāk 1. un 2. klašu skolēni. Sākumskolā izglītojamie mācās mācīties. Šajā posmā izglītojamiem daudz vairāk nepieciešams cilvēciskais kontakts, atbalsts, viņiem ir ļoti grūti sevi motivēt, koncentrēties, līdz ar to attālināta mācīšanās šiem izglītojamiem ir īpaši liels izaicinājums – šajā vecumposmā prasmes līdzdalībai pašvadītā mācību procesā vēl nav izveidojušās. Arī digitālās prasmes minētajiem izglītojamiem lielākoties vēl nav pietiekamas.

 • VISC ziņas: Informātikas (programmēšanas) olimpiāžu uzdevumu un risinājumu krājums

  03.02.2021.

  Informātikas (programmēšanas) olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros. Tas aptver mācību priekšmetu olimpiādēs izstrādāto saturu no 2017. līdz 2020. gadam.

 • Attālinātais mācību process 1.-4. klasēs – izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem

  03.02.2021.

  Daugavpils pilsētas 16 vispārizglītojošo skolu administrācija iesaistījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izveidotajā aptaujā par to, kā norisinājās attālinātais mācību process pašiem mazākajiem skolēniem, t.i., 1.-4. klašu skolēniem, kuriem skolēnu ziemas brīvdienas bija pagarinātas līdz 25. janvārim. Tagad šo klašu skolēniem nu ir aizvadīta pirmā mācību nedēļa, bet tieši tāpat kā 5.-12. klašu skolēniem – attālināti.

 • LCB ziņas: Drošāka interneta diena Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs

  02.02.2021.

  Katru gadu februāra sākumā Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles iesaistās Vispasaules Drošāka interneta dienas aktivitātēs, piedāvājot skolēnu grupām pilnveidot zināšanas par informācijas tehnoloģiju lietošanu, drošību tīmeklī un netiķeti. Šī gada pasākuma tēmas skar viedierīču drošību, lietotņu izmantošanu un personīgās informācijas glabāšanu un aizsardzību. Šogad Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) tiks atzīmēta 9. februārī. Vairāk nekā 170 valstīs ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!” iedzīvotāji tiks aicināti aizdomāties par to, kā katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

 • Skolu ziņas: Daugavpils 3. vidusskolas skolniece JA Latvia Līderu programmā 2021

  01.02.2021.

  2020. gada nogalē Daugavpils 3.vidusskolas skolnieces Daina Iļiško un Samira Jeļizaveta Garajeva pieņēma izaicinājumu piedalīties JA Latvia Līderu programmā. 1. kārtā tika sagatavotas un nosūtītas iepazīšanās anketas, kā arī iespējamo projektu plāni Līderu programmas ietvaros. Abas dalībnieces saņēma uzaicinājumu uz pirmo tiešsaistes ekspresinterviju ZOOM, ko vadīja JA Latvia “Līderu programmas” žūrija.