Jaunumi

 • Skolu ziņas Ģeogrāfisko informācijas sistēmu nedēļa Daugavpils 10.vidusskolā

  20.11.2020.

  Novembra mēnesī pasaulē tiek atzīmēta ĢIS jeb ģeogrāfisko informācijas sistēmu diena! To atzīmēja arī Daugavpils 10.vidusskolā. Šogad aktivitātēs iesaistījās ne tikai vidusskolas skolēni, kas rakstīja zinātniskās pētniecības darbus, bet arī pamatskolas skolēni. Ģeogrāfijas skolotāja Ināra Jasvina organizēja vebināru skolēniem, kurā iepazīstināja ar ĢIS, kā ar ģeogrāfijas un informāciju tehnoloģijas apvienojošo jomu.

 • Skolu ziņas: Esmu daļa no Tevis, Latvija!

  20.11.2020.

  Pilsonības nedēļa Daugavpils 10.vidusskolā vienmēr ir īpaši svētki. Arī šogad, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, svētki tika plaši svinēti. Tiesa gan, arī to nācās darīt attālināti.

 • Bērnu kluba “KRIŽI” audzēkņu darbs ETWINNING projektā “Maska kā svētku svinēšanas atslēga”

  19.11.2020.

  Šajā mācību gadā bērnu kluba „Križi” audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem aktīvi iesaistījās jaunajā eTwinning projektā “Maska kā svētku svinēšanas atslēga”. Projektā piedalās Daugavpils pilsētas BJC “Jaunība", J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Talsu 2.vidusskola un Mālpils novada vidusskola. Projekta mērķis ir padziļināt zināšanas par masku nozīmi senatnē un mūsdienās, radīt interesi par mūsu tradīcijām, saglabājot savu tautas identitāti.

 • Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā

  17.11.2020.

  Novembris ir laiks, kad negribas nekur steigties, gribas vairāk domāt par savu iekšējo pasauli. Tas ir nevis tādēļ, ka līdz šim nedomājām, bet gan tādēļ, ka tagad domājam īpaši.

  Šis ir Latvijas dzimšanas dienas mēnesis. Mūsu valstij un tautai ir svētki. Tieši svētkos visskaidrāk apzināmies mīlestību uz savu zemi un pilsētu, uz savu vietu un nozīmi lielajā pasaulē, sajūtam savas saknes un saikni ar iepriekšējām paaudzēm, kas šo vietu ir iekopušas un lolojušas, sargājušas un izveidojušas par valsti. Tieši šobrīd, tieši šī brīža situācijā mēs smeļamies spēku mīlestībā uz ģimeni, vecākiem un vecvecākiem.

 • Apsveicam “Lielās Eiroviktorīnas” laureātus

  17.11.2020.

  Pirms Latvijas valsts svētkiem noslēgusies LR Labklājības ministrijas rīkotā erudīcijas spēle “Lielā Eiroviktorīna” 10. un 11.klases skolēniem. Tā pārbaudīja skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā un dažādoja mācību vielu un procesu. Viktorīna tika izspēlēta no 2. līdz 13.novembrim katrai klasei ērtā laikā attālināto mācību ietvaros. Kopumā viktorīnā piedalījās 55 klases no 46 Latvijas skolām.

 • Piektdien, 20.novembrī, notiks lielisks tiešsaistes pasākums - Globālās izglītības diena

  16.11.2020.

  Globālās izglītības dienu organizē Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar Latvija Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija".

 • Sākta pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

  16.11.2020.

  No 19.oktobra ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14.decembrim.

 • Uzzini pētījuma “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu” būtiskākos rezultātus!

  12.11.2020.

  Latviešu valodas aģentūra laika posmā no 2017. līdz 2020.gadam veica vērienīgu pētījumu “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu”. Pētījuma mērķis bija izzināt skolotāju un skolēnu attieksmi pret latviešu valodas mācību procesu: kā tas norit un kā tam vajadzētu noritēt, kas kavē un kas veicina latviešu valodas apguvi. Ar pētījuma rezultātiem iepazīstināsim 20.novembrī plkst.14.00 tiešraidē Latviešu valodas aģentūras Facebook kontā. Tiešsaistē būs iespēja arī uzdod jautājumus pētījuma darba grupai.

 • LCB ziņas: Zināmi angļu valodas burtošanas konkursa “Spelling Bee” fināla uzvarētāji

  12.11.2020.

  Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi organizēja angļu valodas burtošanas konkursu “Spelling Bee”. Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu angļu valodas ortogrāfiskās zināšanas un publiskās runas prasmes. Konkurss notika divās vecuma kategorijās: 9.-10.klašu skolēni un 11.-12.klašu skolēni.

 • LCB ziņas: Bibliotēkā norit Patriotu dienas

  12.11.2020.

  Valsts dibināšanas svētkus sagaidot, Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles piedāvā virkni attālinātu pasākumu dažāda vecuma interesentiem, tostarp bibliotekārās stundas visām klašu grupām, virtuālas izstādes un tematiskas aktivitātes bibliotēku Facebook lapās.

 • Lāčplēša dienā

  11.11.2020.

  Šodien Latvijā un arī Daugavpilī tiek svinēta Lāčplēša diena! Tā ir diena, kad tiek pieminēti Latvijas brīvības cīņās kritušie varoņi!

  Aicinām neaizmirst par nozīmīgām lietām un vērtībām un pārrunāt brīvības cīņu nozīmi, bet pievakarē Lāčplēša dienas gaismiņas iedegt savas mājas logos!

  Būsim atbildīgi, bet domās vienoti un garā spēcīgi!

 • Atklāta skolas un vecāku savstarpējā komunikācija – pamats veiksmīgām mācībām

  11.11.2020.

  Ikviena bērna sasniegumus, prasmes un iemaņas veidojam mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki. Šajā laikā tam nākas pievērst vēl lielāku uzmanību, jo, lai attālinātās mācības skolā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un domājošu darītāju, – būtiska ir ne vien skolas, tas ir, skolotāja un skolēna sadarbība, bet arī vecāku komunikācija ar skolu (skolas administrāciju, priekšmetu skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personālu).

 • Открытая коммуникация школы и родителей – основа успешного обучения

  11.11.2020.

  Развитие навыков и способностей каждого ребенка зависит как от него самого, так и от учителей и родителей. Сегодня, когда часть школьников учится дистанционно, открытая коммуникация школы и семьи является незаменимой составляющей учебного процесса. Чтобы дистанционное обучение достигло своей цели и ученик стал знающим и мыслящим деятелем, необходимо не только сотрудничество между учителем и учеником, но и взаимодейтствие между родителями и школой.