Jaunumi

 • Lasītmācīšana pirmsskolā

  21.04.2018.

  ,,(..) izglītotā sabiedrībā lasīšana ir pamatprasme, kas nepieciešama izglītībā un darbā. Bet lasīšana ir kas vairāk – tā veicina radošumu, sniedz prieku, zināšanas un mērķi. Lasošs cilvēks pilnībā iekļaujas pasaulē, tās vēsturē, kultūrā un nākotnē. Lasīšana ir veids kā runāt par dzīvi – tā liek mums domāt par to, kas mēs esam un kādas izvēles mums dzīvē ir dotas.” (Kendall, 2009).

 • Daugavpils Saskaņas pamatskolai piešķirts “eTwinning Skola” statuss

  20.04.2018.

  eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kuras aktīvi īsteno eTwinning projektus, veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Šogad šo statusu saņēma pirmās 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes, tajā skaitā arī Daugavpils Saskaņas pamatskola! Šis statuss tiek piešķirts uz 2 gadiem.

 • Pieredzes apmaiņas seminārs „Labās prakses piemēri, kas balstīti uz APU kompetenču pieejā”

  20.04.2018.

  2017./2018.m.g. mērķtiecīgi iestādes padziļināti strādāja APU programmas pamatidejas realizēšanā. Sekmējot bērnu spējas kompleksi lietot zināšanas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās, tika izstrādāti vienoti noteikumi katrā grupā, metodiskie materiāli, kas veicināja iespējas spilgtāk un pieejamāk, tuvāk realitātei sniegt bērniem reālas situācijas un izspēlēt tās, lai turpmāk bērns patstāvīgi var reaģēt atbilstoši situācijai, jo skaidri noteikumi attīsta bērnu pašdisciplīnu un tā var kļūt par viņa paša emocionālo attīstību.

 • Teātra uzvedumu festivāls angļu valodā „Drama Express Festival 2018”

  20.04.2018.

  Daugavpils Krievu-vidusskolas liceja 7.klases skolēni piedalījās teātra festivālā „Drama Express Festival”, kas notika Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā š.g.14.aprīlī. Skolēniem tika dota iespēja mācību laikā apgūtās angļu valodas zināšanas demonstrēt citiem, iestudējot pasaku „Sarkangalvīte”, savukārt angļu valodas pasniedzēji varēja satikties un dalīties pieredzē.

 • Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi atgriezušies no prakses Belostokā (Polijā)

  19.04.2018.

  Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektā “Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu un izglītības speciālistu starptautiskā prakse un pieredzes apmaiņa kvalitātes attīstībai un internacionalizācijai”, projekta numurs: 2017-1-LV01-KA102-035201. Pateicoties šim projektam, 10 mūsu skolas audzēkņi un skolotāja Inna Barkova 19 dienas (26.03.2018.-15.04.2018.) pavadīja Polijā, Belostokā, lai stažētos restorānu, viesnīcu pakalpojumu, ēdināšanas un konditorejas sfēras uzņēmumos.

 • Atvērto durvju dienas pasākums RTU Daugavpils filiālē

  19.04.2018.

  Š.g. 21.aprīlī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Daugavpils filiālē (Smilšu ielā 90), notiks Atvērto durvju dienas pasākums, kura laikā varēs iepazīties ar filiāles studiju piedāvājumu, darboties radošajās darbnīcās, kā arī tikties ar potenciālajiem darba devējiem.

 • Veltījums Latvijas simtgadei

  19.04.2018.

  Tuvojas mūsu Dzimtenes nozīmīgākais datums – Latvijas simtgade. Tā ir lieliska iespēja vēlreiz izvērtēt savu attieksmi pret dzimto pilsētu, novadu, valsti un atkal sajust, cik liela nozīme vārdam „dzimtene” ir katra cilvēka dzīvē. Katram cilvēkam dzimtene ir vieta, kur viņš pirmo reizi sajuta mammas pieskārienu, saules stariņa siltumu, smaržīgās maizes garšu, īstu prieku un pirmās vilšanās... Ir ļoti svarīgs dzīves periods, kad tas notika. Tā ir bērnība.

 • Daugavpils 3.vidusskolā tehnoloģijas kļūst par realitāti

  18.04.2018.

  2018.gada nedēļa no 8.aprīļa līdz 14.aprīlim dažiem Daugavpils 3.vidusskolas 9.klašu skolēniem bija ļoti īpaša, jo pie viņiem ciemos bija atbraukuši draugi no Latvijas, Polijas un Čehijas. Šajā nedēļā mēs sadarbojāmies kā īsta komanda.Čehijas un Polijas delegācijas Daugavpilī ieradās svētdienas vakarā. Daugavpils 3.vidusskolas un PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņi sagaidīja savus viesus.