Jaunumi

 • Skolu ziņas: Pēdējā Erasmus+ projekta „Born to Read” sanāksme

  04.09.2020.

  Augusta beigās notika pēdējā trīsgadīga Erasmus+ projekta “Born to Read” starpvalstu sanāksme Viļņā, kurā piedalījās četras skolotājas no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas: projekta koordinatore Anna Beļska un projekta dalībnieces – Anžela Volodko, Jeļena Teļpuka un Anita Putāne.

 • LCB ziņas: Bibliotēkā skatāma fotoizstāde “Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā”

  03.09.2020.

  No 2.septembra Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras un Nozaru literatūras sektoros (Rīgas ielā 22a, 2.stāvā) skatāma fotoizstāde par mūsdienu vīriešiem “Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā”. Izstāde tiek piedāvāta sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību Latvijā, un tās prezentācijas pasākums gaidāms 23.septembrī plkst.15.00.

 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizē iedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas kursus

  02.09.2020.

  Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Prioritāte ir tiem iedzīvotājiem, kuri pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas kursus, kuriem latviešu valodas kursi nepieciešami LR pilsonības iegūšanai, valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai vai paaugstināšanai.

 • LCB ziņas: Bibliotēka aicina ielūkoties dzīvnieku dvēselē

  01.09.2020.

  9.septembrī plkst.15.30 Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrā (Rīgas ielā 22a, 2.stāvā) notiks zooloģiskā dārza “JuRita mini ZOO” iemītnieku fotoizstādes “Dzīvniekiem ir dvēsele” atklāšana. Savu skatījumu uz dzīvnieku pasauli piedāvā fotogrāfe, animāliste un zoodārza saimniece Rita Kočmarjova.

 • Skolu ziņas: Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs starptautiskajā konferencē par skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanu

  01.09.2020.

  27.-29.augustā notika starptautiskā konference “Vērtēšana domāšanas prasmju attīstīšanai” tiešsaistē. Konference tika organizēta Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai” (“Assessment Companion For Thinking Skills”) ietvaros. Konferencē “satikās” inovatīvo mācību pieeju autori, dažādu priekšmetu skolotāji, skolu vadība un universitāšu pārstāvji no Latvijas, Lielbritānijas, Somijas, Spānijas, Vācijas, Beļģijas, Izraēlas, Zviedrijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta formatīvās vērtēšanas pieeju, paņēmienu izmantošanai skolēnu pamatprasmju un domāšanas prasmju attīstīšanai un izaugsmei.

 • LCB ziņas: Pie Daugavpils mikrorajonu iedzīvotājiem atkal dosies īpašas grāmatu kopas

  01.09.2020.

  No 1.septembra vairākās Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs atkal būs pieejamas divas tematiskas grāmatu kopas no Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma – “Audzināsim laimīgus bērnus!” un “Ievērojamu cilvēku dzīve”. Šo grāmatu kopu piedāvājums mikrorajonos tika pārtraukts valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

 • VISC ziņas: No 1.septembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju

  01.09.2020.

  No 2020.gada 1.septembra Latvijas skolās pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12.klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

 • Bērnu drošība – svarīga visiem

  31.08.2020.

  Vasaras beigas jūtamas ne tikai dabas norisēs, bet saskatāmas arī pilsētas ielās un namu pagalmos, kuros parādās arvien vairāk bērnu, kuri atgriezušies mājās pēc labas atpūtas laukos, vasarnīcās, nometnēs. Strauji tuvojas pirmais septembris, kad jāsāk domāt par skolas gaitām.

 • Atjaunota pieteikšanās medijpratības projektam “MediaLab”

  28.08.2020.

  Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ medijpratības projekts “MediaLab” tika pārcelts uz rudeni. Tagad, tuvojoties mācību gada sākumam, Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs un biedrība “New East” sadarbībā ar Latvijas Radio vēlreiz aicina Latgales reģiona jauniešus un skolotājus pieteikties dalībai medijpratības projektā “MediaLab”. Projekta mērķis ir izglītot jauniešus un pedagogus medijpratības jomā, spēcinot prasmes kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu sniegtās informācijas saturu un ticamību. Šī gada projekta tēma ir radio.

 • Pirms mācību gada sākuma pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus

  28.08.2020.

  Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus un pedagogus pārrunāt ar skolēniem jautājumus, kas saistīti ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un, kā rīkoties gadījumā, ja nelaime ir notikusi un nepieciešama palīdzība. Aicinām arī studentus un pasniedzējus atcerēties par ugunsdrošību, lai saspringto studiju laiku neaptumšotu ugunsnelaimes!

 • Ata Kronvalda balva atceļoja uz Daugavpili

  28.08.2020.

  Ata Kronvalda fonds ir noteicis jauno, 2019./2020.mācību gada skolu reitingu "Lielā Pūce". Skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās, informē fonds.

 • Zinību dienā bibliotēkā darbosies fotostūrītis

  27.08.2020.

  1.septembrī Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā būs pieejams tematisks bezmaksas fotostūrītis, kurā ikvienam interesantam būs iespēja iemūžināt jaunā mācību gada sākumu atraktīvās fotogrāfijās.

 • Ikgadējā Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference – ieskats nākamā mācību gada aktualitātēs

  26.08.2020.

  Tuvojas septembris, un skolēniem laiks doties smelties zināšanas, bet pedagogiem sniegt atbalstu ikvienam skolēnam. Kāds būs šis jaunais 2020./2021.mācību gads? Kā noritēs mācību process? Šie un vēl daudzi citi jautājumi satrauc gan pedagogus, gan skolēnus un, protams, arī vecākus. Tāpēc šodien, 26.augustā, no plkst.10.30 līdz plkst.12.30 tiešsaistes režīmā YouTube kanālā notika ikgadējā Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference. Konferences mērķis bija atskatīties uz pagājušajā mācību gadā paveikto un ielūkoties jaunā 2020./2021.mācību gada aktualitātēs un izaicinājumos. Konferencei pieteikušies bija 298 dalībnieki, bet kopumā to noskatījās – 402.