Jaunumi

 • Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā jauna multimediju programma “Daugavpils. Latgale. Latvija.”

  08.01.2019.

  Multimediju programma “Daugavpils. Latgale. Latvija.” ir interaktīvs ceļojums pa kultūrvēsturiski nozīmīgiem Daugavpils objektiem, kuru vēsture ir cieši saistīta ar Latgales novada un Latvijas valsts vēsturi 1918.-1940.gados. Virtuāla ceļojuma pamatā 1939.gada Daugavpils karte ar 20 vēsturiskajām pieturvietām: Vienības tilts, Vienības nams, Vienības laukums, Latgales tautas konservatorija, Daugavpils valsts skolotāju institūts, Valsts vēstures muzeja Daugavpils nodaļa, sieviešu arodskola “Saule”, Latvijas Sarkanā Krusta slimnīca Daugavpilī, Zemgales divīzija un Latvijā vienīgais Jātnieku pulks, Stropu estrāde un Latgales dziesmu svētki, Daugavpils pilsētas un apriņķa valdes, kūrorts “Mežciems” u.c.

 • Maijas Bērziņas glezniecības izstāde “Sudrabainā gaisma”

  08.01.2019.

  4. janvārī Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras sektorā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) tika atklāta mākslinieces Maijas Bērziņas glezniecības personālizstāde “Sudrabainā gaisma”.2019. gada maijā gleznotāja Maija Bērziņa svinēs apaļu dzīves jubileju. Jubilejas gadu māksliniece iesāk ar personālizstādi Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā, piedāvājot dažādos daiļrades periodos gleznotus darbus.

 • Skolu ziņas: Daugavpils 12.vidusskolas audzēkņi Eiroskolā

  07.01.2019.

  Daugavpils 12. vidusskola ir Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (EPVS). Pateicoties mūsu jauniešu un skolotāju aktīvai darbībai šajā kustībā, mums – septiņiem vidusskolēniem un skolotāja iS.Gabrānei bija iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā, Francijā. Ceļojums ilga sešas dienas. Ar mums kopā ceļoja jaunieši no Valkas, Salaspils un Tukuma, kuri arī ir EPVS.

 • Izstāde “Latvju raksti mālā”

  07.01.2019.

  20. decembrī Latgales Centrālās bibliotēkas Nozaru literatūras sektorā notika jau otrā pilsētas mājturības un vizuālās mākslas skolotāju darināto Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde “Latvju raksti mālā”.Izstādē skatāmi 85 darbi – seno Latvju zīmju atveidi mālā. Tos veidojuši 19 Daugavpils pilsētu skolotāji no 12 skolām. Darbi eksponēti uz skaistas, zaļas Ziemassvētku eglītes.

 • Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  4.01.2019.

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

  No 2017.gada Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5.līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4.kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

 • Apstiprināta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018. - 2025.gadam”

  20.12.2018.

  Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.660 „Par Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018.-2025.gadam apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.38), vienbalsīgi tika apstiprināta Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu attīstības stratēģija līdz 2025.gadam. Dokuments tapis laikā, kad valstī noris būtiskas pārmaiņas izglītības politikā: izglītības saturs tiek virzīts uz kompetenču pieejas ieviešanu, ir publicēts un nodots apspriešanai skolu tīkla pētījums un tiek gatavoti citi būtiski lēmumi. Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija ir pilsētas vidējā termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka prioritāros rīcības virzienus un uzdevumus izglītības iestāžu mācību, audzināšanas darba organizēšanai un atbalsta pasākumiem plānošanas periodam un ir saistošs visām Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm. Stratēģija satur iepriekšējās stratēģijas izpildes analīzi, situācijas izvērtējumu un uzdevumus plānošanas periodam, kā arī pasākumus mērķa sasniegšanai.