Projekti

Projekta “Izglāb draugu!” (Erasmus+) nodarbības Čehijā

08.11.2021. Daugavpils Saskaņas pamatskola no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam realizē ES mūžizglītības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu “Izglāb draugu!” (“Fast: First Aid in Students’ Training”), identifikācijas Nr.2018-01-TR01-K229-058823_2. —– Šī…

Projekta koordinatoru sanāksme Itālijā

05.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot projektu “Zinātne apvieno” (“Science Connect” Nr.2019-1-RO01-KA201-063169), kuru koordinē Technical College Edmond Nicolau no Rumānijas. Projektā ir partneri no 7 valstīm: Rumānijas, Grieķijas, Turcijas, Latvijas, Portugāles, Spānijas un Itālijas (20th…

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Itālijā

15.10.2021. Daugavpils Saskaņas pamatskola no 2018.gada 1.novembra realizē ES mūžizglītības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektu “Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”). —–  Projekta “Attīstāmies ar STEAM” (identifikācijas Nr.2018-01-TR01-K229-058823_2)…

Starptautiskais skolēnu kongress ķīmijā Daugavpils 3.vidusskolā

11.10.2021. Mūsu augsto tehnoloģiju laikā skolēni sāk zaudēt interesi par eksperimentālo zinātņu studijām. Lai palielinātu skolēnu vēlmi apgūt un turpmāk studēt dabaszinātņu priekšmetus, skolu pārstāvji no Spānijas, Beļģijas, Itālijas, Latvijas un Portugāles darbojas kopīgā…

Erasmus+ mobilitāte Barselonā

13.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa…

Projekta partneru vizīte Daugavpils 13.vidusskolā

21.10.2021. Laika posmā no 5. līdz 14.oktobrim mūsu skolā tika organizēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-ES01-KA229-063826_2 “Hum@n tīkli sadarbībai – jauna iekļaujoša metodoloģija virtuālajā vidē”. —– …

Māksla kā mācīšanas un mācīšanās sastāvdaļa

15.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 1.oktobra līdz 7.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Inga…

“Kopā dažādībā” starpvalstu sanāksme

19.10.2021. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “Together in our Diversity” (“Kopā dažādībā”; līguma Nr.2019-1-ES01-KA229-064643) ietvaros Daugavpils 12.vidusskolas divas skolotājas no 2021.gada 8.oktobra līdz 13.oktobrim piedalījās starpvalstu sanāksmē,…

CLIL – technology & ICT Tools kā skolotāja dzīves daļa

21.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas projekta “Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) ietvaros laika periodā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.oktobrim Daugavpils 10.vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Renata…