Izglītības pārvalde aicina darbā Izglītības darba speciālistu

Izglītojamo uzņemšana 10. klasē 2024./2025. mācību gadā

Izglītības pārvalde aicina darbā Izglītības darba speciālistu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina darbā Izglītības darba speciālistu (profesijas kods 2422 42) Piedāvājam: Pamatpienākumi: Prasības: Iesniedzamie dokumenti: Pieteikuma iesniegšana līdz 2024. gada 27. jūnijam ieskaitot: Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka…

Gūst pieredzi Eiropas un Maltas pedagogu seminārā: eTwinning platforma un labbūtība skolās

No š.g. 23.maija līdz 25.maijam Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova piedalījās eTwinning organizētajā starptautiskajā seminārā par Labbūtību skolā (eTwinning & Well-Being in Schools). Pasākums trīs dienu garumā norisinājās Maltā, Čirkewwas pilsētiņā, kas atrodas Maltas tālākajā ziemeļu punktā. eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē,…

Erasmus+ projekta “BIOSEM” mobilitāte Sicīlijā  

Š.g. 3. un 4. jūnijā norisinājās Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ projekta (Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423) “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (“BIOSEM”) mobilitāte partnerskolā Sicīlijā, Itālijā. Šī bija projekta noslēdzošā tikšanās, kurā piedalījās visi projekta partneri. Divu dienu aktīvs darbs ar dūmojošo vulkānu Etna fonā deva patiešām bioētisku noskaņu, jo viss projekts ir veltīts aktuāliem jautājumiem par…

“Jauno ķīmiķu klubs” Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā

06.06.2024.
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 10.-11.klašu skolēniem šī mācību gada otrajā semestrī bija iespēja piedalīties projektā “Jauno ķīmiķu klubs”, kuru  organizēja LAĶIFA sadarbībā ar Alūksnes, Daugavpils, Jelgavas, Gulbenes, Mārupes, Saldus, Rīgas pašvaldībām. Bet kā viss sākās? Ķīmijas skolotāji oktobrī saņēma vēstuli no LAĶIFA ar aicinājumu organizēt 2. semestrī skolā “Jauno ķīmiķu klubu” un uzrakstīt motivācijas vēstuli. No…

Novērtēta Daugavpils Zinātņu vidusskolas aktivitāte portālā Uzdevumi.lv

06.06.2024.
Noslēdzies vēl viens mācību gads, kas ir bijis ļoti rosīgs un aktivitātēm bagāts. Uzdevumi.lv komanda šogad, tāpat kā citus gadus, aktīvi strādājusi pie tā, lai portāls būtu ērti lietojams un noderīgs ikdienas darbā gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Portāls Uzdevumi.lv augstu novērtē to, ka tas tiek izmantots gandrīz visās Latvijas skolās, un īpaši…

Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII ieguvusi eTwinning Skolas statusu

Eiropas Komisija uz diviem gadiem Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādei ir piešķīrusi eTwinning Skolas statusu, kas apliecina iestādes pedagogu augstos sasniegumus starptautisku projektu īstenošanā, eDrošībā, kā arī iestādes ieguldījumu pedagogu digitālās pratības pilnveides veicināšanā. Š.g. 4.jūnijā iestādi apmeklēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides…

Visas ziņas >>