Projekti

Uz Maltu pēc jaunas pieredzes Erasmus+ projekta ietvaros

21.10.2021. Daugavpils 10.vidusskolas skolotāji turpina aktīvu Erasmus+ KA1 projekta „Kompetents skolotājs – skolas attīstības pamats” (Competent teacher – the foundation for school development) realizēšanu. —–  No 2021.ggada 4.oktobra līdz 15.oktobrim Maltā notika profesionālās pilnveides…

Kursi Islandē

22.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa…

Erasmus+ projekta “PlayEG” koordinatoru tikšanās Portugālē

25.10.2021. Š.g. 19.oktobrī angļu valodas skolotāja Helēna Skripničenko un ekonomikas skolotājs Nauris Kupcovs devās uz Mangualdi Portugālē, lai turpinātu īstenot Erasmus+ projektu “PlayEG”. Projekta mērķis ir stiprināt un dziļāk apgūt uzņēmējdarbības kompetenci, piedaloties dažādās…

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu prakse Eiropas Savienībā

25.10.2021. Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā noslēdzās skolas audzēkņu mobilitātes Erasmus+ projektā „Internacionalizācijas pilnveidošana, organizējot praksi Eiropas uzņēmumos ēdināšanas un viesmīlības jomās” (Nr.2020-1-LV01-KA102-077186). Šajā, epidemioloģiski tik nestabilajā, gadā 22 audzēkņiem izdevās paaugstināt un nostiprināt savas…

Erasmus+ programmas projekta “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” atklāšanas konference

27.10.2021. Daugavpils 12.vidusskolas vadība un 15 pedagogi ir iesaistījušies starptautiskajā projektā “Mācīt būt” (Teaching to be). Projekts „Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” ir ES finansēts projekts skolu…

Kursi Maltā

29.10.2021. Daugavpils 13.vidusskola turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projektu Nr.2019-1-LV01-060241 “Izglītība bez robežām”, kura mērķis, izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un veidot ilgtspējīga mācību procesa…

Daugavpils 11.pamatskolā ir noslēgušies ES Erasmus+ programmas trīs projekti

29.10.2021. Daugavpils 11. pamatskolā noslēgušies ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības trīs projekti: “Empātija pret iebiedēšanu”, „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”, „Manas fotogrāfijas Eiropas kanvā”. —–  Strādājot…

Portugālē mācīja identificēt skolēnu talantu

01.11.2021. Daugavpils 10.vidusskolas pedagogi Erasmus+ KA1 projekta “Maini sevi, domā plašāk!”, finansējuma līgums Nr.2019-1-LV01-KA101-060105, ietvaros laika posmā no 2021.gada 18.oktobra līdz 22.oktobrim piedalījās pedagogu apmācību programmā “Skolēna talanta identificēšana savā klasē” ar mērķi apgūt…