Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu metodisko apvienību darba analīze – Gadagrāmata 2021./2022.